Kiedy wejdzie w życie nowe prawo budowlane?

Kiedy wejdzie w życie nowe prawo budowlane?

W 2023 roku prawo podatkowe ulega znacznemu złagodzeniu, zwłaszcza dla osób, które budują mały dom, jednak nie tylko! Zarówno inwestorzy, jak i organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego zostaną odciążone, celem przyspieszenia oraz uprzystępnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. Jeśli planujesz w najbliższym czasie budowę, sprawdź najnowsze zmiany w prawie, aby nie dać się zaskoczyć.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest prawo budowlane?

Prawem budowlanym nazywa się przepisy, które regulują działalność związaną z projektowaniem, budową, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. W ustawie o prawie budowlanym określono także zasady działania organów administracji publicznej dotyczących m.in. pozwoleń na budowę/rozbiórkę itp.

Prawo budowlane to przepisy, które:

 • regulują wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych oraz uprawnienia budowlane,

 • wyjaśniają, jakie prawa i obowiązki mają inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy, a także inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

 • wskazują, jakie prawa i obowiązki mają odpowiednie organy administracji,

 • definiują czynności, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem i zakończeniem robót,

 • konkretyzują wymagania dotyczące utrzymania obiektów,

 • opisują postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej,

 • określają odpowiedzialność karną i zawodową dotyczącą postępowania niezgodnie z przepisami.

Od kiedy obowiązuje nowe prawo budowlane?

Nowe prawo budowlane częściowo weszło w życie już na początku 2023 roku. Niemniej, niektóre przepisy mają uaktualnić się dopiero w kolejnych miesiącach. Chodzi między innymi o przepisy dotyczące Systemu do Obsługi Postępowań (prawdopodobnie zaczną obowiązywać w czerwcu 2023 roku), przepisy dotyczące prowadzenia w postaci elektronicznej dziennika budowy (mają wejść w życie 27 stycznia 2023 roku).

Jeśli planujesz budowę, nie zapomnij również o wynajęciu z odpowiednim wyprzedzeniem firmy transportowej, która pomoże Ci w przeprowadzce do nowego domu.

Sprawdź, jak wypromować firmę na lokalnym rynku >>>

Jakie są zmiany w prawie budowlanym?

Prawo budowlane zmieniło się zdecydowanie na korzyść inwestorów. Wśród najważniejszych zmian można wyróżnić:

 • możliwość budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy zarówno powyżej, jak i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury,

 • przyznanie większej liczbie obiektów i robót budowlanych możliwości zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonania zgłoszenia,

 • stworzenie Bazy Projektów Budowlanych,

 • wdrożenie szeregu kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

 • zoptymalizowanie procesu oddania obiektu budowlanego do użytku,

 • reaktywowanie rzeczoznawstwa budowlanego,

 • udoskonalenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy,

 • utworzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;

 • przygotowanie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB),

 • rozbudowę portalu E-budownictwo,

 • ujednolicenie zasad przeprowadzania przez starostę narad koordynacyjnych,

 • zmiany z zakresu geodezji i kartografii,

 • optymalizacja udziału stron w postępowaniach.

Prawo budowlane – co wymaga zgłoszenia, a co wymaga pozwolenia na budowę?

W związku z wprowadzonymi przepisami, nowa procedura budowy domów jednorodzinnych nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę.

Oprócz jednorodzinnych domów przeznaczonych na własny użytek, pozwolenia na budowę nie wymaga:

 • garaż,

 • wiata/altana,

 • ganek,

 • oranżeria,

 • budynek gospodarczy.

Wszystkie budowy innego typu wymagają pozwoleń i zgód na budowę.

Pamiętaj, aby śledzić bieżące zmiany, które mówią o prawie budowlanym, ponieważ są to niezwykle istotne przepisy, jeśli planujesz budowę.

A jeśli będziesz już na ukończeniu swojej drogi związanej z budową, sprawdź, jak się spakować do przeprowadzki.

Wszelkie zmiany można śledzić na bieżąco oraz zapoznać się z projektem ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916007#12916007

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas