Kto może przeprowadzić kontrolę w firmie i jakie uprawnienia mają kontrolerzy?

Kto może przeprowadzić kontrolę w firmie i jakie uprawnienia mają kontrolerzy?

Kontrola w firmie jest czasami niespodziewana, jednak w niektórych przypadkach niezbędna. Dowiedz się, jakie instytucje są uprawnione do wykonywania kontroli przedsiębiorcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz spodziewać się wizyty urzędników i jak powinno wyglądać zawiadomienie o takiej kontroli. Sprawdź, jakie uprawnienia mają kontrolerzy.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Jakie instytucje mają prawo do kontroli przedsiębiorcy?

Instytucje kontrolujące firmy to między innymi urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd kontroli skarbowej czy Państwowa Inspekcja Pracy. Zakres uprawnień kontrolerów zależy od charakteru postępowania, np. w przypadku urzędu skarbowego, ma on prawo do kontroli w obszarze podatkowym.  

Kontrola zawsze zapowiedziana czy niekoniecznie?

Kontrola podatkowa przedsiębiorcy jest zwykle zapowiedziana. Zawiadomienie o kontroli powinniśmy otrzymać nie później niż tydzień przed jej rozpoczęciem. A co jeśli dostaliśmy wiadomość, czekamy, a kontrola wciąż się nie odbyła? Po 30 dniach powinniśmy dostać powtórne zawiadomienie wyjaśniające, jakie elementy podlegają kontroli. Taka informacja pozwoli nam się odpowiednio się przygotować.

Okazuje się jednak, że nie zawsze wykonanie kontroli w firmie musi być wcześniej sygnalizowane. Niezapowiedziane kontrole przeprowadzane są w firmach, które podejrzewa się o łamanie prawa, na przykład w przypadku nieopodatkowanych przychodów, niezgłoszenia działalności gospodarczej czy niejasności związanych ze zwrotem lub nadpłatą podatku VAT. W razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z pomocy zaufanego radcy prawnego.

Co powinno zawierać zawiadomienie o kontroli przedsiębiorcy? Taki dokument powinien zawierać m.in. oznaczenie organu i kontrolowanego, datę i miejsce wystawienia dokumentu oraz określenie zakresu kontroli. Dodatkowo w zawiadomieniu powinna znaleźć się informacja o możliwości do złożenia korekty deklaracji, a także podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia (może to być podpis elektroniczny).

Kontrolę podatkową wykonuje się na podstawie upoważnienia popisanego przez naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego. Upoważnienie powinno zawierać między innymi datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie urzędu skarbowego i osoby kontrolowanej, podstawę prawną do wykonania kontroli, a także zakres działań i czas ich trwania.

Przeczytaj, jak wygląda kontrola w firmie.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>> 

Jakie uprawnienia mają kontrolerzy?

Kontroler poza możliwością wglądu do różnego rodzaju dokumentacji posiada także inne prawa. Do obowiązków podatnika w czasie wykonywania kontroli należy udostępnienie wszystkich dokumentów i umożliwienie przeprowadzenia dodatkowych czynności, które są wymagane.

Osoba uprawniona do kontroli ma również wstęp do budynków, lokali i innych pomieszczeń, w tym do lokali mieszkalnych – pod warunkiem że jest to konieczne. Kontroler może również zażądać okazania majątku oraz ma prawo przeprowadzenia oględzin, a także zbierania i zabezpieczania potrzebnych materiałów. Może również wylegitymować i przesłuchiwać świadków oraz korzystać z opinii biegłych. Ma także prawo do zlecania wykonania spisu z natury.

Warto pamiętać, że kontrolerom skarbowym w nadzwyczajnych przypadkach przysługują podobne uprawnienia, jakie posiada policja. W sytuacji, gdy właściciel firmy nie zgadza się lub utrudnia wykonanie czynności kontrolnych, mogą oni zgłosić się o pomoc do służb policyjnych, Straży Granicznej, ABW lub strażników miejskich. Służby mogą asystować urzędnikom w czasie kontroli.

Sprawdź, jakie prawa przysługują podczas kontroli.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas