Jak wygląda komornicza egzekucja długów?

Jak wygląda komornicza egzekucja długów?

Windykacja długu przez komornika to ostateczność. Czasami jednak windykacja polubowna nie jest wystarczająca i aby odzyskać swoje należności, trzeba sięgnąć po ostrzejsze środki. Warto zadbać o to, żeby dług został odzyskany szybko i skutecznie. Przeczytaj, na jakiej podstawie odbywa się komornicza egzekucja długu i jak wygląda komornicze zajęcie długu.

Strony www Strony www

Jak zlecić egzekucję komorniczą długu?

Egzekucja komornicza może odbyć się tylko na podstawie tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego, który opatrzony jest w klauzulę wykonalności. Do tytułu egzekucyjnego zaliczyć można:

  • wszystkie orzeczenia sądowe, czyli wyroki, postanowienia i nakazy zapłaty;

  • ugody zarówno sądowe, jak i pozasądowe;

  • akt notarialny.

Zawsze warto zgłosić się po pomoc do profesjonalistów i skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Rozwiązanie sprawy można zlecić komornikowi poprzez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z wydanym przez sąd tytułem wykonawczym. Dokumenty te definiują, jakie działania może podjąć komornik. Ważne, aby w treść wniosku postępowania wpisać datę, od której będą liczone odsetki. Najczęstszą formą świadczenia, jaką wybiera wierzyciel, są pieniądze.

Należy jednak pamiętać, że angażowanie komornika to dopiero końcowy etap próby odzyskania swoich należności. Zanim pomyślisz o komorniku, sprawdź, co to jest windykacja. Dowiesz się, jak można odzyskać dług polubownie.

Jak wygląda komornicze zajęcie długu?

Działanie komornicze uzależnione jest od wniosku wierzyciela – zatem zająć on może tylko te środki, które zostały wskazane w dokumencie. Komornik nie może zająć wszystkich elementów, które wchodzą w skład majątku dłużnika. Komornik może zająć:

  • środki obecne na rachunku bankowym;

  • wynagrodzenie za pracę;

  • świadczenia emerytalno – rentowe;

  • ruchomości;

  • nieruchomości;

  • akcje i udziały.

Wśród rzeczy, których komornik nie może zająć, wlicza się jedzenie i opał, przedmioty wchodzące w skład urządzenia domowego, przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej oraz przedmioty niezbędne do nauki.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Rzeczy zajęte przez komornika spienięża się. Wtedy dopiero wierzyciel ma szansę odzyskać swój dług. W tym celu wykonywane są licytacje komornicze. W trakcie całego postępowania można zorganizować dwie licytacje. W pierwszej cena wywoławcza to 75 procent wartości rzeczy, a w drugiej to 50 procent ceny rynkowej. Ta procedura funkcjonuje, jeżeli sprzedajemy ruchomości dłużnika.

Nieruchomości także licytowane są w podwójnych licytacjach. Pierwsza oferta to 3/4 wartości rynkowej a druga to 2/3 ceny. Egzekucje prowadzi komornik, aż do zamknięcia licytacji. Następnie sąd dzieli sumę uzyskaną z licytacji i na tej podstawie wierzyciel dostaje swoje należności.

Ile kosztuje korzystanie z pomocy komornika?

W większości wydatki związane z postępowaniem komorniczym przerzucone będą na dłużnika, który zwlekał ze spłatą swoich długów. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel nie poniesie żadnych kosztów. Powinien on liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Dłużnik ponosi koszty opłaty egzekucyjnej, na które składają się opłaty stosunkowe, czyli takich, które zależą od wysokości egzekwowanego roszczenia oraz opłaty stałe. Należy podkreślić, że opłata egzekucyjna nie stanowi wynagrodzenia komornika. Pokrywa ona jedynie koszty działalności egzekucyjnej komornika – koszty organizacji i utrzymania kancelarii komorniczej.

Komornikowi należy się zwrot wydatków, które generuje postępowanie egzekucyjne. Opłata stosunkowa wynosi 15 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia. Egzekucja rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowego czy zasiłków i stypendiów wynosi 8 procent.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas