Czym jest zniesławienie?

Czym jest zniesławienie?

Zniesławienie może spowodować zniszczenie reputacji i utratę zaufania atakowanej osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego. Aby się przed nim chronić, musisz wiedzieć, czym jest to przestępstwo i jakie formy przyjmuje. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest zniesławienie, jakie są jego konsekwencje i czy warto dochodzić swoich praw w sądzie.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest zniesławienie?

Zniesławienie jest przestępstwem godzącym w cześć i dobre imię. Według prawa cześć określonej osoby korzysta z ochrony prawnej niezależnie od tego, jaką dana osoba ma opinię u jednostki czy nawet w określonym środowisku. Istotę zniesławienia stanowi pomówienie o postępowanie lub właściwości, które w powszechnym odbiorze mogą poniżyć lub pozbawić pokrzywdzonego zajmującego przez niego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności zaufania.

Zniesławienie jest przestępstwem umyślnym. Oznacza to, że sprawca działa z pełną świadomością negatywnych konsekwencji, jakie będzie miało jego zachowanie, a także chce ich realizacji lub godzi się na ich zaistnienie.

Przykłady zniesławienia

Zniesławienie może przyjąć różne formy. Wyróżniamy:

  • zniesławienie pisemne,

  • zniesławienie ustne,

  • zniesławienie graficzne,

  • zniesławienie w środkach masowego przekazu.

Przykładem zniesławienia pisemnego będzie np. artykuł prasowy lub list, w którym autor umyślnie godzi w cześć lub dobre imię innej osoby. Zniesławieniem graficznym może być przerobienie zdjęcia w sposób, który poniża daną osobę. Zniesławienie w środkach masowego przekazu to informacje podane za pośrednictwem radia czy telewizji.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>

Zniesławienie w Internecie

Wraz z rozwojem portali społecznościowych coraz częściej mamy do czynienia z publikowaniem obraźliwych treści w sieci. Łatwość dostępu do internetu, szybkość obiegu zamieszczanej informacji i poczucie bezkarności oraz anonimowości publikujących powoduje, że zniesławienie w internecie pojawia się bardzo często.

Z punktu widzenia prawa jest ono traktowane w szczególny sposób. Zgodnie z kodeksem karnym pomawianie za pomocą środków masowego komunikowania stanowi typ kwalifikowany przestępstwa, zagrożony surowszą sankcją karną, a w najpoważniejszych przypadkach - także karą pozbawienia wolności.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zniesławienia firmy w internecie? Sprawdź ten artykuł.

Co grozi za zniesławienie?

Przestępstwo zniesławienia zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności. Kodeks karny przewiduje również karę pozbawienia wolności do roku w przypadku zniesławienia poprzez środki masowego przekazu, takie jak radio, telewizja czy internet. W razie skazania za przestępstwo sąd może również orzec nawiązkę w kwocie do 100 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego, PCK lub inny cel społeczny,

Proces o zniesławienie - czy warto?

Dochodząc swoich praw przeciw autorowi zniesławienia, mamy możliwość wyboru jednej z dróg: karnej lub cywilnej - lub korzystać z jednej i drugiej równolegle. Przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego - oznacza to, że pokrzywdzony sam wnosi akt oskarżenia i uczestniczy w postępowaniu jako oskarżyciel prywatny.

Czy warto wytoczyć proces o zniesławienie? Oczywiście. Proces, oprócz ukarania sprawcy, daje nam również korzyści z punktu widzenia wizerunkowego. W tym miejscu warto pamiętać, że sąd, niezależnie od wymierzonej kary, na wniosek pokrzywdzonego orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości. Takie rozwiązanie ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla przedsiębiorstw, które na skutek przestępstwa utraciły zaufanie klientów i może pomóc w odbudowie wizerunku.

Cywilna sprawa o zniesławienie nie wiąże się z zagrożeniem grzywną czy pozbawieniem wolności. Pozew cywilny może zawierać żądanie złożenia odpowiedniego oświadczenia przez sprawcę zniesławienia, celem odbudowy utraconego przez ofiarę naruszeń zaufania. Ponadto sprawa z powództwa cywilnego daje szansę na uzyskanie zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę a także odszkodowania na zasadach ogólnych (gdy efektem naruszeń była szkoda majątkowa).

Wybór odpowiedniej drogi, na której będziemy dociekać swoich praw, zależny od celu, jaki chcemy osiągnąć i okoliczności sprawy. Pamiętajmy, że oskarżenie o zniesławienie powinno poprzedzić rozważenie możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Może nam w tym pomóc odpowiedni adwokat, który przygotuje wezwanie do zaprzestania naruszania godności i czci konkretnej osoby, skierowane do autora obraźliwych treści.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas