3 style kierowania zespołem. Styl autokratyczny, liberalny czy demokratyczny?

3 style kierowania zespołem. Styl autokratyczny, liberalny czy demokratyczny?

Wyróżnia się trzy główne style zarządzania. Styl autokratyczny jest najbardziej surowy. Styl liberalny stawia na wolność. Między nimi znajduje się jeszcze styl demokratyczny. Nie wiesz, jaki styl kierowania zastosować u siebie w firmie? Poznaj wady i zalety różnych rozwiązań i dowiedz się, jak dobrze zarządzać zespołem i dostosować styl do sytuacji.

Na czym polega styl autokratyczny?

Taki styl zakłada, że wyłącznie ścisła i drobiazgowa kontrola ze strony szefa jest w stanie pobudzić podwładnych do działania. Z tego względu kierownik musi być osobą pewną siebie i wymagającą, która precyzyjnie wyznacza zadania oraz sposób ich realizacji. Oznacza to, że nie pozostawia miejsca na kreatywność zespołu. Tylko on ma prawo do podejmowania decyzji, dlatego zachowuje dystans wobec pracowników i nie pyta ich o zdanie. W stylu zarządzania autokratycznym liczy się dyscyplina, a jedyną motywacją są kary.

Jakie są plusy i minusy stylu autokratycznego?

Styl autokratyczny nie jest pożądanym stylem kierowania zespołem, jednak w niektórych przypadkach może się sprawdzić. Wśród zalet warto podkreślić porządek panujący w miejscu pracy. Każdy pracownik ma jasno wyznaczony plan dnia i termin realizacji zadania. Nie dochodzi do nieporozumień, praca przynosi oczekiwane efekty. Taki styl jest odpowiedni dla pracowników, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za swoje działania lub nie mają odpowiednich kwalifikacji. Sprawdzi się też w sytuacjach, gdy niezbędne jest szybkie podejmowanie decyzji.  

Z drugiej strony, gdy tylko przełożony przymknie oko i zaniecha wnikliwej kontroli, efektywność spada, bo pracownicy nie są motywowani do dalszej pracy. Jak wskazują specjaliści od konsultingu, wadą stylu autokratycznego jest napięta atmosfera, która nie wzbudza zaufania i może spowodować pojawienie się agresji. Nie ma tu miejsca na własne zdanie pracownika i kreatywność, a co za tym idzie spełnianie jego ambicji zawodowych. Mechaniczna praca staje się nużąca i nie napędza do dalszych działań.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Na czym polega styl liberalny?

Po drugiej stronie znajduje się styl liberalny, który jak sama nazwa wskazuje, stawia na niezależność. Nie ma tu mowy o przydzielaniu zadań, ocenianiu i kontroli ze strony przełożonego. Pracownicy mają pełną swobodę, a o zdanie szefa pytają sami jedynie wtedy, gdy tego potrzebują.

Jakie są plusy i minusy stylu liberalnego?

Wydaje się, że liberalny styl kierowania może być świetną metodą, jednak jego zastosowanie w pracy przynosi mierne wyniki, dlatego taki styl ma raczej więcej wad niż zalet. Efektywność jest niska, a w zespole panuje chaos. Brakuje konkretnych informacji, dlatego zadania mogą być wykonywane po prostu źle. Brakuje motywacji i zaufania, więc zespół szybko traci zapał do pracy.

Liberalny styl zarządzania zespołem sprawdzi się jedynie wtedy, gdy cała grupa jest zmotywowana do osiągnięcia danego celu i każdy wie, jak go zrealizować. Niezbędna jest u każdego pracownika umiejętność samodzielnej pracy i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. W takiej grupie może jednak wykształcić się lider, który pokieruje całym zespołem.

Na czym polega styl demokratyczny?

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się styl kierowania demokratyczny. Zachowana jest tutaj równowaga, z jednej strony kierownik wymaga, z drugiej jest partnerem wobec swoich pracowników. Stawia na dobrą komunikację i interesuje się pracą zespołu. Pracownicy mogą wyjść z inicjatywą, ponieważ ważna jest współpraca.

Jakie są plusy i minusy stylu demokratycznego?

Zaletami stylu demokratycznego są przyjazna atmosfera i wzajemne zaufanie. Pracownicy mogą się wykazać i mają szansę na rozwój. Taki styl zarządzania przynosi wiele korzyści, jednak sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy zespół jest odpowiednio wykwalifikowany.

Do minusów można zaliczyć niższą efektywność w stosunku do stylu autokratycznego, a także brak możliwości podejmowania szybkich decyzji.       

Podziel się