Dlaczego warto wdrożyć employer branding w swojej firmie?

Dlaczego warto wdrożyć employer branding w swojej firmie?

Kapitał firmy to nie tylko środki trwałe i aktywa finansowe, to przede wszystkim zatrudnieni w niej ludzie. Pracownicy, tak kadra kierownicza, jak i pozostały personel, wykonują swe codzienne obowiązki zapewniając w ten sposób płynne działanie przedsiębiorstwa, są także jego swoistą wizytówką dla klientów, kontrahentów, dostawców czy podwykonawców. Pozyskanie najlepszych pracowników do swojej organizacji nie jest łatwe – tu z pomocą przychodzi jednak employer branding.

Employer branding – co to takiego?

Reputacja firmy jest dziś jednym z ważniejszych elementów wizerunku danej organizacji. Obejmuje ona nie tylko budowanie obrazu przedsiębiorstwa jako fachowca w swojej branży czy wiarygodnego partnera biznesowego, ale również jako godnego polecenia pracodawcy. Te ostatnie działania noszą miano employer brandingu. Polegają one na wyróżnieniu się na rynku pracy spośród konkurencji tak, by na trwałe przyciągnąć na swe łono wyłącznie najlepszych kandydatów i ich talenty. Posunięcia te powinny być ściśle powiązane z nieprzerwaną rozbudową kultury organizacji oraz podnoszeniem jej etyki, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Czy employer branding rzeczywiście jest potrzebny?

W dobie Social Mediów i łatwości, z jaką jedna niewłaściwa decyzja może spowodować długotrwały i bolesny w skutkach kryzys wizerunkowy istotne jest, by działy kadrowy, public relations oraz zarządczy danej firmy jak najlepiej posługiwały się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi informacjami zwrotnymi płynącymi od jej obecnych i byłych pracowników. Taki bowiem wgląd jest podstawą budowania pozytywnej polityki kadrowej, a ta zaś jest istotnym składnikiem i ogólnego wizerunku firmy, i – pośrednio – oferowanych przez nią towarów lub usług. Proces aplikacji na stanowisko przypomina dziś proces decyzyjny podczas dokonywania zakupu: kandydaci sprawdzają opinię o firmie w Internecie w Social Mediach i na poświęconych rozwojowi kariery portalach, stąd tak ważna jest wysoka kultura organizacji i atrakcyjna dla kandydatów polityka kadrowa. Wszak to dopływ talentów stanowi o rozwoju firmy!

Przykłady employer brandingu

Jak więc zbudować taki pozytywny obraz pracodawcy i zachęcić innych, by wstępowali w nasze szeregi? Podpowiadamy kilka dobrych praktyk przydatnych w budowaniu silnej własnej marki.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Przede wszystkim potrzebna jest przejrzysta, wiarygodna i konkretna komunikacja zewnętrzna, podkreślająca kandydatom wszystkie EVP (Employee Value Proposition), a więc korzyści płynące z przystąpienia do organizacji. Są to nie tylko korzyści finansowe, ale również wyznawane w firmie wartości, jasno określone cele rozwojowe (firmy i konkretnego pracownika) czy realny wpływ na działanie organizacji. Tu do realizacji sprawdzają się historie wzięte z życia zawodowego pracowników, chętnie opowiedziane własnoręcznie, np. w formie prezentacji video. Zobrazują one kandydatom dlaczego warto wybrać tę właśnie, a nie inną firmę. Działania tego typu powinny znaleźć się przede wszystkim w zakładce „kariera”, która bezwzględnie dziś musi  mieć swą wersję na urządzenia mobilne oraz napisane we wspomniany powyżej sposób oferty zatrudnienia. Ważnym aspektem jest również skrócenie samego procesu składania aplikacji na dane stanowisko, co już na wstępie pozwala dostrzec kandydatowi, że przyszła firma ceni jego prywatny czas i korzysta z niego tylko w niezbędnym zakresie. Podejście takie pozwala budować zaufanie pracownika do firmy, również w przyszłości.

Wewnętrzny employer branding

To jednak nie wszystko. Ruch pracowników odbywa się bowiem nie tylko do wewnątrz, ale i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jeśli firma skupiona jest wyłącznie na ściągnięciu tzw. świeżej krwi, a stałych pracowników zaniedbuje, to staje się niewiarygodna. Wskutek tego siła robocza zacznie odpływać, zaś firmie spadnie jej wydajność ekonomiczna. Jest to tym gorsze zjawisko, że są to ludzie posiadający już wiedzę praktyczną, znający procedury, produkty, ludzie z kontaktami handlowymi i doświadczeniem zawodowym, w których zainwestowano określony i często niemały kapitał. Ich strata jest więc dla firmy wyjątkowo dotkliwa. Dlatego w ich przypadku niezbędne są działania w ramach wewnętrznego employer brandingu. Ma on na celu utrzymanie więzi z pozyskanymi wcześniej pracownikami oraz rozwój wzajemnych dobrych relacji poprzez jasne procedury awansu zawodowego, programy szkoleń pracowniczych, systemy motywacyjne, atrakcyjne wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe, programy socjalne, właściwą równowagę między życiem prywatnym i zawodowym itp. Zabiegi tego typu nie tylko podniosą morale personelu, ale też zdejmą z kadry niepotrzebny stres, wzmocnią strukturę wewnętrzną zespołów i silniej zwiążą pracowników z przedsiębiorstwem. 

Podziel się