Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Własny biznes to nie tylko sukcesy. Czasami zdarza się, że firma przestaje przynosić zyski. Brakuje wtedy środków na opłacanie składek i podatków. Co robić w takim wypadku? Zlikwidować działalność? Niekoniecznie. Zawsze można zawiesić działalność gospodarczą. Jest to świetne rozwiązanie – można wykorzystać ten czas i na spokojnie przemyśleć biznesową strategię. Sprawdź, jak zawiesić działalność gospodarczą.

Co oznacza zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności przede wszystkim wiąże się z ulgami finansowymi oraz udogodnieniami podatkowymi. Przedsiębiorca nie musi składać deklaracji VAT i nie opłaca zaliczek na poczet podatku dochodowego. Składki ZUS w okresie zawieszenia nie są także opłacane przez przedsiębiorcę. W związku z tym:

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych – warto wtedy wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;
  • okres, w którym przedsiębiorca zawiesza działalność, nie dolicza się do przyszłej emerytury.

Przedsiębiorca pomimo tego, że zawiesił działalność, nadal może osiągać przychody z zawieszonej działalności. Może on również wykonywać czynności, które zabezpieczą jego źródło przychodów.

 Należy pamiętać, że zawieszenie nie zwalnia przedsiębiorcy od regulacji zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem firmy. Natomiast kontrola skarbowa nadal sprawuje swoją pieczę na tych samych zasadach, co dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Jeżeli nie jesteś pewien czy warto zawiesić firmę, skorzystaj z usług doradztwa prawnego.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Do zawieszenia działalności ma prawo przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników – niezależnie czy przebywają oni na urlopach macierzyńskich. (Kwestie te reguluje Konstytucja Biznesu, która weszła z dniem 30 kwietnia 2018 roku).


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Jeżeli zawieszeniem działalności zainteresowane są spółki jawne, cywilne czy partnerskie, każdy ze wspólników musi dokonać zawieszenia. Firmę można zawiesić zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Jak zawiesza się działalność gospodarczą?

Jeżeli przedsiębiorca chce zawiesić działalność gospodarczą, musi on złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo wspólnik spółki cywilnej musi wypełnić załącznik CEIDG-SC.

Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się bezpośrednio w urzędzie gminy, trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Potrzebny on będzie jedynie do wglądu urzędnika. Bezpośrednia wizyta w urzędzie nie jest jedynym sposobem złożenia wniosku. Wniosek można złożyć także:

  • elektronicznie – warto wtedy zadbać o stworzenie Profilu Zaufanego w ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Umożliwi to składanie pism elektronicznych oraz szybką edycję danych firmy przez internet.
  • listownie – niezbędne będzie notarialne poświadczenie podpisu;
  • z pomocą pełnomocnika – w takim wypadku dodatkowo należy uiścić opłatę za pełnomocnictwo, która wynosi 17 zł. W przypadku, kiedy pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi lub komuś z najbliższej rodziny, dodatkowe opłaty nie obowiązują.

Zawieszenie działalności gospodarczej można uzyskać w bardzo prosty sposób. Jeżeli biznes ma przejściowe problemy lub jeżeli przedsiębiorca planuje dłuższy wyjazd, zawieszenie działalności może zapobiec problemom finansowym. 

Podziel się