Likwidacja firmy transportowej

Likwidacja firmy transportowej

Żyjemy w czasach, w których nie ma nic pewnego. Jeśli przez ileś lat jakaś firma prosperowała na rynku bardzo dobrze, zarabiając duże pieniądze, nie oznacza to, że będzie tak zawsze. Można by podejrzewać, że w transporcie zawsze będzie praca, w końcu tyle samochodów dostawczych czy tirów jeździ po ulicach w dalekie trasy, a towar trzeba będzie przewieźć zawsze. Może było to prawdą kilka lat temu ale aktualnie w dobie kryzysu i dużej konkurencji na rynku firmy zamykają swoje działalności. Zamykają je ze względu na brak zleceń. Nie starcza, aby opłacić pracowników, utrzymać sprzęt czy zmodernizować stare samochody.

Likwidacja działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca w ciągu 14 dni musi zgłosić organowi ewidencyjnemu istotne zmiany dotyczące prowadzonej działalności. W przypadku likwidacji, składany wniosek powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa firmy, Pesel czyli ogólnie wszystkie nasze dane), adres zamieszkania, przedmiot i miejsce wykonywania działalności, datę zakończenia oraz numer ewidencyjny. Następnie w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia, organ ewidencyjny jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o wykreśleniu firmy z ewidencji. Jest ono bezpłatne więc nie ponosimy żadnych kosztów.

Kolejnym urzędem jaki powinniśmy odwiedzić likwidując działalność gospodarczą, jest Urząd Skarbowy. 

Wizyta u fiskusa może nam zająć o wiele więcej czasu niż w pozostałych urzędach, wiadomo biurokracja. Po pierwsze, musimy złożyć pismo, w którym należy poinformować o likwidacji działalności a następnie dokonujemy aktualizacji danych odnośnie naszego numeru identyfikacji podatkowej czyli NIP. 
Na dokonanie zmian podatnik ma 30 dni (pamiętajmy, że zawsze są to dni robocze!), od chwili zmiany wszystkich danych dotyczących jego działalności. 
Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Jeśli byliśmy płatnikami podatku VAT jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia w urzędzie skarbowym o zaprzestaniu przez nas, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Zgłoszenia takiego musimy dokonać w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nikt nie odpuści nam płacenia podatków). Możemy być zmuszeni do odwiedzenia dwóch różnych urzędów skarbowych. Dzieje się tak w przypadku, kiedy miejsce naszego zamieszkania podlega pod inny US niż to miejsce, w którym wykonywana była działalność. 


Jeżeli prowadziliśmy działalność w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też na zasadach ogólnych, mamy obowiązek zrobić na dzień likwidacji działalności, remanent likwidacyjny (czyli co i w jakiej ilości nam zostało). Kolejnym urzędem jaki odwiedzimy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składamy tam wniosek o wyrejestrowanie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nasze i pracowników. Ostatnim urzędem do jakiego się udamy jest urząd statystyczny, składamy wniosek o usunięcie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, REGON. Wniosek o skreślenie należy składać w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności, skreślenie – wystarczy do tego jedynie potwierdzone podanie o wykreślenie z ewidencji (nie jest wymagane żadne zaświadczenie).

Podziel się