Analiza SWOT. Jak wykorzystać analizę strategiczną w biznesie?

Analiza SWOT. Jak wykorzystać analizę strategiczną w biznesie?

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod w analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Jest ona wykorzystywana między innymi przy tworzeniu strategii marketingowych czy biznesplanów. Jej największą zaletą jest uniwersalność - metoda SWOT może być stosowana zarówno do prac koncepcyjnych nad lokalnym sklepikiem, jak i międzynarodową korporacją. To właśnie dlatego, mimo że jej założenia zostały opisane w latach 50. i 60. - do dziś nie straciła na popularności.

Strony www Strony www

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Jej podstawowe założenia  zostały opracowane w latach 50. i 60. XX wieku przez naukowców z Harvard Business School. SWOT to akronim angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (możliwości/szanse) i threats (zagrożenia). Jej celem jest określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jego perspektyw, a co za tym idzie – najlepszej strategii przedsiębiorstwa.

Metodę SWOT można stosować zarówno dla całego przedsiębiorstwa, poszczególnych sfer jego funkcjonowania (np. marketingu, produkcji), a także w działalności doradczej jako wstępną analizę strategiczną organizacji zamawiającej usługę konsultingową. Polega ona na identyfikacji 4 grup czynników (mocnych i słabych stron firmy, jej możliwości i zagrożeń), opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji i odpowiednim wykorzystaniu ich w celu wzmocnienia lub zmiany strategii. Na dalszym etapie prac nad analizą ustala się m.in. skalę punktową przypisującą wartości poszczególnym elementom.

Etapy przygotowywania analizy

Podstawowe etapy analizy SWOT obejmują:

  1. Określenie celu i przedmiotu analizy w firmie, wyjaśnienie pracownikom, dlaczego podejmowane są takie działania
  2. Przedstawienie pracownikom procedury analizy
  3. Opracowanie list mocnych i słabych stron a także szans i zagrożeń firmy przez każdego członka zespołu
  4. Integrację list i opracowanie wspólnej macierzy SWOT, selekcję mniej istotnych czynników
  5. Dyskusję w zakresie wniosków wynikających z przedstawionych list
  6. Opracowanie planów i wariantów działań w przyszłości, przedstawienie wstępnych strategii działania, które w późniejszych etapach będą uszczegóławiane przez osoby na stanowiskach kierowniczych

Należy pamiętać, że metoda SWOT sprawdza się najlepiej, gdy łączymy ją wraz z innymi metodami zarządzania strategicznego – np. analizą ASTRA lub Koncepcją pięciu sił Portera. Aby zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia znajdujące się w otoczeniu organizacji możemy wykorzystać z kolei analizę PEST.

Gdzie wykorzystuje się analizę SWOT?

Analizę SWOT można stosować niemal w każdej sytuacji. Ta metoda może stanowić punkt wyjścia dla zastosowania innych koncepcji analizy strategicznej (analizy scenariuszowej, analizy zasobów) i być pierwszym etapem planowania założonych działań. Stosuje się nią również w celu przeorientowania dotychczasowego kierunku działalności firmy, wypracowania kierunku jej działania dostosowanego do zmieniających się warunków rynkowych, projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa czy określenia kluczowych czynników, które mają decydujący wpływ na rozwój firmy. SWOT firmy może być również punktem wyjściowym do tworzenia biznesplanów, strategii marketingowych.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Prostota i elastyczność dopasowania tej metody do specyfiki każdej organizacji sprawia, że mimo zastępowania większości metod zarządzania nowymi rozwiązaniami, nie straciła ona popularności. Możemy ją stosować zarówno w organizacjach non-profit, instytucjach administracji publicznej, lokalnych sklepach i dużych przedsiębiorstwach.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas