Co trzeba wiedzieć o planie finansowym?

Co trzeba wiedzieć o planie finansowym?

Odpowiednio opracowany plan finansowy jest niezbędnym elementem każdego biznesplanu. W dodatku uważany jest on za jego najważniejszą część. Dowiedz się, czym dokładnie jest plan finansowy i z czego się składa. Przeczytaj, jak krok po kroku przygotować dobry plan i jakie metody możesz zastosować. Przekonaj się, dlaczego warto sporządzić plan finansowy przedsiębiorstwa.

Strony www Strony www

Co to jest plan finansowy?

Plan finansowy jest dokumentem, w którym przedstawiony jest plan wydatków i przychodów danego przedsięwzięcia. Jest uznawany za najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy do przygotowania element biznesplanu – istotny zarówno w czasie zakładania działalności, jak i jej prowadzenia. Na podstawie planu finansowego można ocenić ryzyko i opłacalność projektu, ponieważ ujmuje on wszelkie planowane działania. Co za tym idzie, pomaga podejmować właściwie decyzje finansowe, które gwarantują rozwój firmy. Plan finansowy jest też swego rodzaju podsumowaniem przewidywanych kosztów i przychodów działalności oraz określeniem planowanych inwestycji i źródeł ich finansowania. W czasie opracowywania odpowiedniego planu finansowego należy wziąć pod uwagę plany produkcji i sprzedaży oraz plany marketingowe. Może okazać się, że planowana firma nie przyniesie zysków, więc lepiej w ogóle nie podejmować ryzyka.

Jak przygotować plan finansowy?

Przygotowanie każdego planu finansowego składa się z kilku etapów:

 1. Określ cele i założenie firmy – niezbędne jest przedstawienie ich w sposób skwantyfikowany

 2. Zweryfikuj otoczenie firmy

 3. Przygotuj strategię realizacyjną

 4. Zastosuj odpowiedni plan działania

 5. Wprowadź ewentualne zmiany do planu, jeśli doszło do zmian w otoczeniu firmy

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

W tym celu można zastosować trzy różne metody:

 • Metoda z góry na dół – zakłada nakreślenie ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy i realny popyt oraz stopień, w jakim można go zrealizować. Na tej podstawie przedstawia się prognozy w różnych segmentach działalności oraz przydziela zadania dla działów firmy.

 • Metoda z dołu do góry – czyli prognoza sprzedaży obejmująca określone działy firmy. Ustalenia są agregowane w całościowym planie.

 • Podejście iteracyjne – najbardziej popularne, łączy dwa poprzednie podejścia

Zrealizowanie planu finansowego jest możliwe, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. Przede wszystkim należy przeprowadzić diagnozę obecnego stanu firmy, prognozę bieżącej sytuacji gospodarczej, analizę warunków sprzedaży oraz analizę wykonania pod względem technicznym.

Z czego składa się plan finansowy?

Plan finansowy zbudowany jest z części operacyjnej oraz części finansowej. Pierwsza część składa się z planu rzeczowego produkcji, sprzedaży oraz kosztów. Opisuje reguły, według których działa przedsiębiorstwo. Druga część to finansowe podsumowanie, które obrazuje skutki decyzji operacyjnych. Wśród najważniejszych elementów należy wymienić rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Każda z części musi zawierać oczekiwane wyniki działalności, które oszacowane są na podstawie założeń i celów zawartych w biznesplanie.

Rachunek zysków i strat – określany również rachunkiem wyników i rachunkiem finansowym, jest istotnym elementem planu finansowego. Przedstawia przewidywane w określonym czasie dochody oraz wydatki.

Bilans – zawiera zestawienie stanu majątku firmy, czyli aktywa (np. środki pieniężne, maszyny, budynki) oraz źródła finansowania przedsiębiorstwa, czyli pasywa (np. własny kapitał, kredyty, pożyczki). Bilans przedstawia sytuację firmy w określonym czasie.

Rachunek przepływów pieniężnych – czyli cach flow, jest zestawieniem wpływów i wydatków gotówkowych przedstawionym miesięcznie na najbliższy czas. Stanowi uzupełnienie do bilansu i rachunku zysków i strat. Może być opracowany na dwa różne sposoby – metodą bezpośrednią lub pośrednią, w której pod uwagę brany jest zysk netto lub zysk z działalności operacyjnej.

 Dlaczego warto opracować plan finansowy?

Oto kilka korzyści, jakie daje opracowanie dobrego planu finansowego:

 • Odpowiednio przygotowany plan finansowy pozwoli przyspieszyć opracowanie całościowego planu działalności;

 • Zmniejsza ryzyko i ułatwia podejmowanie ważnych decyzji finansowych;

 • Daje kontrolę nad działaniem firmy i jej konkretnych jednostek;

 • Usprawnia komunikację w firmie;

 • Motywuje do efektywniejszej pracy i osiągnięcia sukcesu. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas