Dofinansowanie z PFRON – fundusze na rozpoczęcie działalności dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie z PFRON – fundusze na rozpoczęcie działalności dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna, która chce założyć własną działalność gospodarczą, może starać się o środki z PFRON. Pomoc można uzyskać jednorazowo, ale jest to duży zastrzyk gotówki, który pomoże w rozkręceniu przedsiębiorstwa. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie i jak się o nie ubiegać.

Kto może starać się o dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie PFRON na założenie firmy może dostać osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Nie może ona również wcześniej dostać bezzwrotnych środków publicznych na założenie firmy. Maksymalna wartość dotacji, która może zostać przyznana to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku liczą się również:

  • szanse na sukces przedsięwzięcia;
  • kwalifikacje i uprawnienia osoby wnioskującej o dofinansowanie;
  • wydatki na rozpoczęcie działalności w porównaniu do tego ile może zaoferować PFRON;
  • środki, jakimi dysponuje PFRON na ten cel w danym roku;
  • wkład własny.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Jeżeli nie spełniasz warunków, zawsze możesz spróbować skorzystać z dofinansowania dla bezrobotnych bądź skorzystać ze środków unijnych. Jeżeli spełniasz warunki i chcesz starać się o dofinansowanie z PFRON  na założenie firmy, musisz złożyć odpowiedni wniosek do starosty właściwego ze względu na swoje miejsce zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Na rozpatrzenie wniosku jest przewidziane 30 dni od złożenia kompletu dokumentów przez wnioskodawcę.

O decyzji wnioskodawca informowany jest pisemnie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie on wezwany w celu negocjacji warunków umowy – stanowi ona podstawę do przekazania pieniędzy. Środki wypłacone zostaną w terminie do 14 dni od podpisania umowy i przedstawienia przez wnioskodawcę zaświadczenia o wpisie do CEIDG lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku otrzymania pieniędzy od PFRON nie możesz zawiesić ani zamknąć działalności przez co najmniej 24 miesiące. Złamanie zapisów umowy grozi cofnięciem dotacji oraz koniecznością zapłaty odsetek.

Podziel się