Dofinansowanie z PFRON – fundusze na rozpoczęcie działalności dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie z PFRON – fundusze na rozpoczęcie działalności dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna, która chce założyć własną działalność gospodarczą, może starać się o środki z PFRON. Pomoc można uzyskać jednorazowo, ale jest to duży zastrzyk gotówki, który pomoże w rozkręceniu przedsiębiorstwa. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie i jak się o nie ubiegać.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Kto może starać się o dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie PFRON na założenie firmy może dostać osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Nie może ona również wcześniej dostać bezzwrotnych środków publicznych na założenie firmy. Maksymalna wartość dotacji, która może zostać przyznana to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku liczą się również:

  • szanse na sukces przedsięwzięcia;
  • kwalifikacje i uprawnienia osoby wnioskującej o dofinansowanie;
  • wydatki na rozpoczęcie działalności w porównaniu do tego ile może zaoferować PFRON;
  • środki, jakimi dysponuje PFRON na ten cel w danym roku;
  • wkład własny.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Jeżeli nie spełniasz warunków, zawsze możesz spróbować skorzystać z dofinansowania dla bezrobotnych bądź skorzystać ze środków unijnych. Jeżeli spełniasz warunki i chcesz starać się o dofinansowanie z PFRON  na założenie firmy, musisz złożyć odpowiedni wniosek do starosty właściwego ze względu na swoje miejsce zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Na rozpatrzenie wniosku jest przewidziane 30 dni od złożenia kompletu dokumentów przez wnioskodawcę.

O decyzji wnioskodawca informowany jest pisemnie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie on wezwany w celu negocjacji warunków umowy – stanowi ona podstawę do przekazania pieniędzy. Środki wypłacone zostaną w terminie do 14 dni od podpisania umowy i przedstawienia przez wnioskodawcę zaświadczenia o wpisie do CEIDG lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku otrzymania pieniędzy od PFRON nie możesz zawiesić ani zamknąć działalności przez co najmniej 24 miesiące. Złamanie zapisów umowy grozi cofnięciem dotacji oraz koniecznością zapłaty odsetek.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas