Jak uzyskać dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Jak uzyskać dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Otrzymanie dofinansowania jest dużym ułatwieniem dla osoby, która chce założyć własny biznes. Dowiedz się, na jakich zasadach możesz otrzymać dotacje z urzędu pracy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby starać się o taką pomoc i na co można przeznaczyć otrzymane środki.

Strony www Strony www

Kto może starać się o dofinansowanie swojej działalności z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy, musisz spełnić bardzo określone warunki. Pamiętaj, że dotacja z urzędu pracy jest formą walki z bezrobociem. Dlatego, żeby otrzymać taką pomoc, musisz być osobą, która:

 • zarejestrowana jest w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
 • ma status absolwenta centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej i nie zgłosiła zawieszenia działalności gospodarczej;
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej i nie wykonuje pracy zarobkowej.

Dodatkowo spełnić musisz także wymogi formalne, czyli:

 • przed złożeniem wniosku przez 12 miesięcy nie możesz odmówić przyjęcia: stażu, prac użytecznych społecznie, przygotowania zawodowego dorosłych, propozycji zatrudnienia bez ważnej przyczyny;
 • w tym okresie nie możesz także podjąć tych propozycji i przerwać ich z własnej winy;
 • w tym okresie nie możesz również prowadzić działalności gospodarczej;
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie możesz być skazany za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie możesz przekroczyć pewnego pułapu pomocy de minimis;
 • wybrałeś się na szkolenie lub przygotowanie zawodowe dla dorosłych;
 • nie otrzymałeś środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej bądź rolniczej, ani na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Ponadto, aby otrzymać dofinansowanie od urzędu pracy, musisz mieć przyznany II profil pomocy. Profile te ustala doradca zawodowy urzędu w trakcie wywiadu, który przeprowadzony jest zaraz po zarejestrowaniu cię w bazie urzędu pracy. II profil oznacza objęcie osoby bezrobotnej pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, pożyczek i dofinansowań.

Pomoc z urzędu pracy będzie zatem dotyczyć bardzo określonej grupy osób. Warto pamiętać, że wymogi te są ogólne i w zależności od poszczególnego urzędu pracy mogą się różnić.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Jak dostać dotacje?

Cały proces dotyczący dofinansowania własnej działalności gospodarczej przez urząd pracy nie jest długi i skomplikowany. Wszystko zależy od danego urzędu. Jeżeli dobrze przygotujemy wymagane wnioski i dokumenty, bezzwrotną dotację otrzymamy już w ciągu kilku tygodni.

To, co pomoże nam w uzyskaniu pozytywnej decyzji to:

 • posiadanie wkładu własnego – nie jest on wymagany, ale jest niezaprzeczalnie dodatkowym atutem;
 • biznesplan – także nie jest wymagany, ale zwiększa nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Pamiętaj, że urząd musi mieć pewność, że w razie konieczności zwrotu przyznanych pieniędzy, dostanie je z powrotem. Każdy urząd pracy ma preferowaną inną formę zabezpieczenia dotacji. Możemy spotkać się z prośbą o:

 • poręczenie ze strony dwóch osób;
 • weksel, który poręczony będzie przez jedną osobę poręczeniem wekslowym;
 • akt notarialny, który egzekwować będzie poddanie się egzekucji do wysokości przyznanych środków i ewentualnych odsetek.

Na co możesz przeznaczyć środki z dotacji?

Dotacja, jaką można uzyskać od urzędu pracy zmienia się z roku na rok. Zależna jest ona od przeciętnego wynagrodzenia sektora przedsiębiorstw. Aktualnie jest to 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Pamiętaj, że dotacja przyznawana jest na określony cel, który trzeba umieścić we wniosku. Przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, na co możemy dostać pieniądze, a na co ich nie dostaniemy.

Pieniądze na działalność gospodarczą mogą być przyznane na:

 • kupno maszyn lub wyposażenia, które niezbędne jest dla funkcjonowania działalności;
 • kupno oprogramowania czy domeny internetowej;
 • kupno towaru i surowców;
 • pokrycie kosztów, które trzeba ponieść przy adaptacji czy remoncie lokalu;
 • pokrycie kosztów doradztwa i pomocy prawnej związanych z działalnością gospodarczą;
 • reklamę.

Dotacji z urzędu pracy nie dostaniemy na:

 • kupno kasy fiskalnej;
 • kupno pojazdu;
 • bieżące prowadzenie działalności (czynsz, składki ZUS itp.);
 • kupno nieruchomości;
 • szkolenia;
 • transport zakupionych już rzeczy;
 • działalność, która wykorzystuje automaty samosprzedające.

Środki, które otrzymasz na rozpoczęcie działalności od urzędu pracy, możesz wykorzystać jedynie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki nim nie założysz żadnej spółki. Nie oznacza to jednak, że nie będziesz mógł zatrudniać pracowników.

Pomocy w założeniu własnej działalności mogą udzielić ci również banki. Warto także sprawdzić, co mają do zaoferowania fundusze Unii Europejskiej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter