Złożenie wniosku o dotacje na własną działalność gospodarczą do urzędu pracy

Złożenie wniosku o dotacje na własną działalność gospodarczą do urzędu pracy

Jeżeli wiesz już, na co możesz otrzymać dotację, a na co nie dostaniesz środków. Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, żeby dostać pieniądze na własną działalność z urzędu pracy – musisz teraz zadbać o to, żeby prawidłowo dopełnić wszelkich formalności. Dowiedz się, jak one wyglądają i jakie kroki należy wykonać, aby dostać środki na własną firmę.

Strony www Strony www

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej nie są przyjmowane przez urzędy pracy przez cały rok. Informacja o naborze przeważnie umieszczana jest na stronach internetowych urzędów pracy. Czas oczekiwania na nabór wniosków warto wykorzystać na dopracowanie swoich pomysłów i skompletowanie potrzebnych dokumentów.

Gotowy wniosek należy złożyć do Powiatowego lub Miejskiego urzędu pracy, który właściwy jest dla zamieszkania, pobytu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Formularze do wypełnienia oraz wymagane załączniki można pobrać ze strony internetowej urzędów. Informacje, które będziesz musiał umieścić we wniosku to:

 • dane osobowe – pytania odnośnie ostatniego zatrudnienia, zobowiązań finansowych czy ewentualnej historii dotyczącej własnej działalności gospodarczej również mogą się pojawić;

 • forma zabezpieczenia zwrotu środków;

 • opis i cele działalności gospodarczej;

 • oświadczenia, że zapoznałeś się z zasadami przyznawania dotacji;

 • wymagane załączniki.

Rozpatrzenie wniosku zazwyczaj trwa 30 dni. Pamiętaj, że kolejność rozpatrywania wniosków zależna jest od wpłynięcia wniosku. Warto zatem dopilnować terminów i zgłosić swój wniosek jak najszybciej. Pamiętaj, że urząd pracy może wezwać kandydata na rozmowę dotyczącą przyszłego biznesu.

Kryteria          

Pamiętaj, że dotacja, którą można uzyskać zmienia się z roku na rok. Obecnie jest to 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

O powodzeniu złożonego wniosku decydują kryteria, które znajdują się w karcie oceny wniosku. Punkty przyznaje się na podstawie:

 • zawodowego przygotowania do prowadzenia danej działalności;

 • tego, czy działalność podejmujesz po raz pierwszy;

 • indywidualnej sytuacji na rynku pracy;

 • czasu bycia osobą bezrobotną;

 • udziału własnych środków;

 • planu działalności;

 • miejsca, w którym chcesz prowadzić działalność;

 • analizy ryzyka;

 • finansowej analizy przedsięwzięcia;

 • zgodności twoich zakupów z działalnością.

Jeżeli złożony wniosek zostanie rozpatrzony na twoją korzyść, zostaniesz zaproszony na podpisanie umowy z urzędem pracy. Od tego momentu czas oczekiwania na przelew to kilka dni. Po podpisaniu umowy możesz zarejestrować działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Po podpisaniu umowy

Po otrzymaniu środków, w ciągu 7 dni będziesz zobowiązany do potwierdzenia dokonania wpisu do CEIDG oraz potwierdzenia wpływu przelanej kwoty.

W ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności będziesz musiał:

 • przedstawić dowód odprowadzania składek ZUS;

 • po 6 miesiącach dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u;

 • informować urząd pracy o decyzjach, które będą miały wpływ na sytuację ekonomiczną działalności.

Ponadto po okresie 12 miesięcy, po upływie 30 dni należy stawić się do urzędu i potwierdzić wywiązanie się z umowy. Nieprzestrzeganie warunków umowy grozi zwrotem otrzymanych środków i naliczonych odsetek.

Pamiętaj, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o pomoc w założeniu własnej działalności zawsze możesz zgłosić się do banku. Sprawdź także, co mają do zaoferowania fundusze Unii Europejskiej

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter