Dotacje z PROW – co warto o nich wiedzieć?

Dotacje z PROW – co warto o nich wiedzieć?

Mieszkasz na wsi i chcesz rozpocząć własną działalność? Jeśli nie masz wystarczających środków, skorzystaj z dofinansowania. Dowiedz się, czym jest PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sprawdź, kogo obejmuje program i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie. Przeczytaj, na jakie dofinansowanie możesz liczyć.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Kto może otrzymać dotacje z PROW?

Dotacje na założenie firmy z PROW, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogą otrzymać mieszkańcy wsi oraz osoby ubezpieczone w KRUS. Dodatkowo musisz spełniać jeszcze kilka warunków:

  • siedziba twojej firmy musi znajdować się na obszarze gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (przy czym miejscowość nie może liczyć więcej niż 5 000 mieszkańców)
  • firma musi zapewnić przynajmniej jedno miejsce pracy
  • na 24 miesiące przed otrzymaniem dotacji nie możesz korzystać z innych źródeł pomocy

Jednym z głównych punktów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest „Wzmacnianie przedsiębiorczości”, na który składają się takie działania jak:

  • pomoc na start małych gospodarstw (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
  • rozwój przedsiębiorczości (Rozwój usług rolniczych)
  • inwestycje na rzecz rozwoju produktów (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Ubiegając się o premię, możesz otrzymać do 100 tysięcy złotych, które wypłacane są w dwóch ratach – pierwsza rata wynosi aż 80% kwoty pomocy, a druga – pozostałe 20%.

O premię mogą ubiegać się beneficjenci poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo osoba, która spełnia określone warunki:

  • posiada ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • wartość ekonomiczna jej gospodarstwa rolnego nie jest większa niż 15 tysięcy euro
  • przyznano jej płatność do gruntów rolnych za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pomoc
  • działalność zagwarantuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy

Beneficjent jest zobowiązany do zarejestrowania działalności we właściwym rejestrze lub systemie i będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Rozwój usług rolniczych

Dotacje mogą pokryć 50% kosztów kwalifikowanych lub wynieść nawet do 500 tysięcy zł. Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych przez okres co najmniej dwóch lat.

Ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązuje się do dokumentowania świadczenia usług rolniczych oraz przygotowania i złożenia biznesplanu.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Uzyskane wsparcie może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, a beneficjentem może być przedsiębiorca prowadzący mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

By dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek, wejdź na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas