Na czym polega leasing? Leasing operacyjny a finansowy

Na czym polega leasing? Leasing operacyjny a finansowy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz korzystnego sposobu dofinansowania działalności? Dowiedz się, czym dokładnie jest leasing i na czym polega. Przeczytaj, jakie są rodzaje leasingu i czym się różnią. Sprawdź, co się bardziej opłaca – leasing operacyjny czy finansowy? Poznaj podstawowe różnice i wybierz odpowiednią formę dofinansowania twojej działalności.

Strony www Strony www

Co to jest leasing i na czym polega?

Leasing to umowa cywilnoprawna, którą zawierają między sobą osoba finansująca, czyli leasingodawca oraz osoba korzystająca, czyli leasingobiorca. Polega na wynajmowaniu lub dzierżawie środków trwałych albo nieruchomości przez określony czas i za umówioną kwotę. W leasing dla firm możesz wziąć zarówno sprzęty czy maszyny, jak i samochody.

Jakie są rodzaje leasingu?

Podstawowym podziałem leasingu jest podział na leasing pośredni i bezpośredni. Leasing pośredni to forma umowy, która uwzględnia obecność pośrednika. Oznacza to, że pomiędzy producentem oraz korzystającym występuje tak zwane przedsiębiorstwo leasingowe. Wiąże się to z tym, że to właśnie przedsiębiorstwo jest nabywcą środków od leasingodawcy, dlatego niezbędne są dwie umowy – między przedsiębiorstwem a finansującym, a także między przedsiębiorstwem a leasingobiorcą.  

Leasing bezpośredni, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że pomiędzy osobą finansującą a nabywcą nie ma żadnego pośrednika.

Drugim podziałem jest rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing finansowy. Każda z form ma swoje plusy i minusy, dlatego wybór powinien być dobrze przemyślany. Zgodnie ze statystykami większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Poznaj podstawowe różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym:

Kto dokonuje amortyzacji?

W przypadku leasingu operacyjnego to właśnie leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu, natomiast wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu należą do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy.

W leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu dokonuje leasingobiorca, a do kosztów uzyskania przychodu należą wyłącznie odsetki od każdej raty leasingowej.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Do kogo należy środek trwały?

Środek trwały w leasingu operacyjnym należy do finansującego, natomiast w leasingu finansowym do korzystającego, czyli leasingobiorcy.

Co dolicza się do kosztów uzyskania przychodu?

W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć opłatę wstępną, raty leasingowe i opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu. W leasingu finansowym poza odpisami amortyzacyjnymi można zaliczyć też część odsetkową raty i koszty wynikające z codziennego użytkowania.

Jak rozliczać podatek od towarów i usług?

W leasingu operacyjnym podatek odliczany jest od każdej raty leasingowej, natomiast w przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia go w całości już przy pierwszej racie. Związane jest to z różnym traktowaniem leasingu w ramach podatku VAT.

Jaki jest czas trwania umowy?

Umowa leasingu operacyjnego nie może obowiązywać krócej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu. W dodatku może trwać maksymalnie 60 miesięcy. Z kolei w przypadku leasingu finansowego nie ma określonego limitu czasu, jednak zwykle firmy decydują się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Postanowienia umowy muszą wskazywać na czas jej trwania i być ustalone między stronami.

Co może stać się ze środkiem trwałym?

W leasingu operacyjnym przedsiębiorca ma prawo do użytkowania środka trwałego w czasie trwania leasingu, a także może wykupić go po zakończeniu umowy zgodnie z jej zapisami. W leasingu operacyjnym środek trwały po zapłacie ostatniej raty przechodzi na własność leasingobiorcy.

Jednym z popularnych przykładów leasingu jest leasing samochodowyprzeczytaj się, czy się opłaca.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter