Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – zyskaj wsparcie od organizacji pozarządowych

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – zyskaj wsparcie od organizacji pozarządowych

Masz pomysł na biznes i szukasz dofinansowania? Jesteś początkującym przedsiębiorcą i chcesz zdobyć środki na rozkręcenie biznesu? Dowiedz się, jak pozyskać wsparcie od organizacji pozarządowych. Dowiedz się czym są ośrodki innowacji, ośrodki przedsiębiorczości oraz pozabankowe instytucje finansowe. Przeczytaj, co mogą zaoferować początkującym przedsiębiorcom.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości?

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) to organizacje, które zajmują się wspieraniem w zakresie inkubacji i rozwoju przedsiębiorczości, m.in. oferują doradztwo, edukację oraz wsparcie finansowe. Dzielą się na kilka grup – wyróżnia się ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz pozabankowe instytucje finansowe.

 • Ośrodki przedsiębiorczości:

 • Ośrodki szkoleniowo-doradcze

 • Ośrodki przedsiębiorczości

 • Centra biznesu

 • Preinkubatory

 • Inkubatory Przedsiębiorczości

Ośrodki innowacji:

 • Parki technologiczne, naukowe, przemysłowo-technologiczne

 • Inkubatory technologiczne

 • Centra transferu technologii

 • Akademickie inkubatory przedsiębiorczości,

 • Centra innowacji

Pozabankowe instytucje finansowe:

 • Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe

 • Fundusze poręczeń kredytowych

 • Fundusze kapitału zalążkowego

 • Sieci Aniołów Biznesu

Czym charakteryzują się ośrodki przedsiębiorczości?

Ośrodki przedsiębiorczości są to instytucje, których głównym zadaniem jest promowanie oraz inkubacja przedsiębiorczości. Celem ich działania jest tworzenie podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy, wspieranie małych firm oraz regionów jeszcze nierozwiniętych.

Ośrodki szkoleniowo-doradcze

Działanie tych ośrodków opiera się na znajomości potrzeb lokalnego rynku oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Główne cele obejmują wspieranie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współpracę z lokalną administracją i innymi organizacjami itd.

Preinkubatory

Są to profesjonalne jednostki, które pomagają na samym początku tworzenia przedsiębiorstwa. Są najmłodszym typem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości i działają zwykle w ramach szkół wyższych. Oferta kierowana jest głównie do studentów, pracowników naukowych oraz absolwentów. Do podstawowych działań zaliczają się m.in. organizacja akcji informacyjnych i konkursów na najlepszy biznesplan, usługi doradcze dla przyszłych przedsiębiorców, tworzenie zespołów projektowych czy analiza rynku.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Inkubatory przedsiębiorczości

Są to wyodrębnione jednostki, które specjalizują się w kompleksowej pomocy przyszłego przedsiębiorcy. Program obejmuje wsparcie od etapu samego pomysłu, po zdobycie stabilnej pozycji na rynku. Można wyróżnić ofertę skierowaną do małych i średnich przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, młodzieży oraz studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości), a także podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

Czym są ośrodki innowacji?

Ośrodki innowacji są to podmioty, które tak jak ośrodki przedsiębiorczości, specjalizują się w promocji oraz inkubacji przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest wspieranie rozwoju produktów, procesów i organizacji. Więcej dowiesz się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Park technologiczny / naukowy

Jest to wyodrębniona jednostka, której celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, którzy korzystają z nowych technologii. Działania, jakie realizują, obejmują doradztwo w zakresie innowacji technologicznych.

Inkubatory technologiczne

Są to podmioty świadczące pomoc początkującym i innowacyjnym firmom, by mogły samodzielnie funkcjonować na rynku. Taka pomoc obejmuje m.in. porady z zakresu finansów, marketingu, prawa czy technologii, a także działania wspierające pozyskanie środków finansowych czy zapewnienie miejsca do pracy.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości

Jednostka tworzona przez uczelnię. Jej podstawowym zadaniem jest wsparcie działalności gospodarczej studentów i pracowników uczelni, a także przygotowanie do rozpoczęcia własnej firmy.  

Centrum Transferu Technologii

To jednostka, którą powołują uczelnie albo instytuty PAN w celu opracowywania i sprzedaży wyników badań i przekazywania wiedzy.

Centra innowacji

Są to ośrodki, które kierują swoje usługi do już działających przedsiębiorców. Przekazują potrzebne informacje, świadczą usługi z zakresu szkoleń i doradztwa, kontaktują przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, a także wspierają efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Czym są pozabankowe instytucje finansowe?

Są to instytucje, które oferują zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe, które pochodzą ze środków unijnych lub źródeł prywatnych.

Fundusze pożyczkowe

Są dedykowane przede wszystkim mniejszym oraz początkującym przedsiębiorcom, a także osobom, które mogą mieć kłopot z uzyskaniem standardowego kredytu w banku. Zaciągnięte pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, zakup nowoczesnych maszyn czy materiałów, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub modernizację obiektów. Więcej dowiesz się na stronie Polskiego związku funduszy pożyczkowych.

Fundusze poręczeniowe

Są przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających prowadzenie firmy, które mają zdolność kredytową, jednak nie posiadają wymaganych zabezpieczeń. Więcej możesz przeczytać na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Fundusze kapitału zalążkowego

FKZ są instrumentami finansowymi tak zwanego wysokiego ryzyka. Kapitał jest przekazywany początkującym przedsiębiorcom w zamian za udziały w spółce i kontrolę finansową działalności. W przeciwieństwie do kredytu i pożyczki bankowej nie jest wymagane zabezpieczenie ani potwierdzenie wiarygodności finansowej.

Sieć aniołów biznesu

Jest organizacją, która skupia inwestorów rozmaitych branż, którzy mogą sfinansować wybrane przedsięwzięcie. Pełni funkcję pośrednika pomiędzy pomysłodawcami a aniołami biznesu, czyli inwestorami.

Dowiedz się, jaki kredyt wybrać dla firmy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas