Kiedy potrzebujesz koncesji, licencji lub zezwolenia?

Kiedy potrzebujesz koncesji, licencji lub zezwolenia?

Podczas zakładania działalności gospodarczej musisz pamiętać, że niektóre jej formy wymagają specjalnej zgody. Licencja, koncesja, wpis do rejestru, zezwolenie – twoja firma może potrzebować jednej z tych rzeczy. Sprawdź, na jakie rodzaje działalności trzeba mieć koncesje i jak ją zdobyć.

Strony www Strony www

Po co koncesja?

W niektórych branżach do rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba uzyskać stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej lub też specjalne zezwolenie, koncesję czy licencję. Spowodowane jest to względami bezpieczeństwa – do prowadzenia niektórych działalności potrzebne są odpowiednie kwalifikacje - poradź się prawnika.

Sprzedaż towarów takich jak na przykład broń, środki wybuchowe czy alkohol także powinna być regulowana przez państwo.

Grupy działalności gospodarczej, które podlegają ograniczeniom to:

 • działalności koncesjonowane;
 • działalności regulowane;
 • działalności licencjonowane;
 • działalności wymagające zezwolenia lub zgody.

Działalność koncesjonowana

Decyzje dotyczące koncesji podejmuje minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania koncesji. Koncesję można otrzymać na okres od 5 do 50 lat. Każdy przedsiębiorca może wystąpić o udzielenie koncesji.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>Za wydanie promesy – przyrzeczenia wydania koncesji, udzielenia koncesji lub jej zmianę pobierana jest opłata skarbowa.

Do działalności, które wymagają koncesji należą:

 • działalności związane z górnictwem: poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych, które objęte są własnością górniczą, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla – o koncesję należy zwrócić się do ministra do spraw środowiska;
 • broń: wytwarzanie oraz obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, jak i wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – o koncesję należy zwrócić się do ministra spraw wewnętrznych;
 • paliwo i energia: przetwarzanie, wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucja, przesyłanie i obrót – o koncesję należy zwrócić się do prezesa urzędu regulacji energetyki;
 • ochrona osób i mienia – o koncesję należy zwrócić się do ministra spraw wewnętrznych;
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych – o koncesję należy zwrócić się do przewodniczącego krajowej rady radiofonii i telewizji;
 • przewozy lotnicze – o koncesję należy zwrócić się do ministra do spraw transportu;
 • kasyna – o koncesję należy zwrócić się do ministra do spraw finansów publicznych.

Działalność regulowana

Aby prowadzić działalność regulowaną musisz spełnić warunki regulowane określonymi przepisami. Taka działalność musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej. Rejestr wymaga opłaty, która uzależniona jest od rodzaju działalności.

Wśród tego typu działalności należą: przechowywanie dokumentacji, wyrób lub rozlew napojów spirytusowych, wytwarzanie wyrobów tytoniowych, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, obrót materiałem siewnym, działalność kantorowa, usługi detektywistyczne czy opieka dzienna nad dziećmi.

Uzyskanie licencji jest wymagane w przypadku transportu drogowego oraz kolejowego a uzyskanie zezwolenia dotyczy wielu dziedzin na przykład prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, uprawy maku i konopi włóknistych czy działalności bankowej.

Jak uzyskać koncesję?

Formalności, których musisz dopełnić są określone w przepisach dotyczących poszczególnych działalności, ale każdy wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 • dane dotyczące firmy;
 • numer w ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców oraz NIP;
 •  informacje o rodzaju oraz zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, na którą chcemy dostać koncesję.

Pamiętaj, że w sytuacji kiedy liczba przedsiębiorców, która spełnia warunki na udzielenie koncesji jest większa od liczby koncesji, których można udzielić, to organ koncesyjny będzie miał obowiązek urządzić przetarg na koncesję.

Każda licencja, zezwolenie i wpis do rejestru działalności regulowanej wymagają dopełnienia szeregu formalności oraz spełnienia konkretnych warunków.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas