Założenie własnej firmy w kilku łatwych krokach

Założenie własnej firmy w kilku łatwych krokach

Zakładanie własnej działalności gospodarczej większości osób wydaje się skomplikowane. W rzeczywistości przez proces rejestrowania nowej firmy można przejść szybko i zakończyć go sukcesem. Z tego artykułu dowiesz się, jak założyć własną działalność gospodarczą. Jakie decyzje trzeba podjąć podczas rejestracji firmy i jak złożyć formularz CEIDG-1.

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna?

Osoby zamierzające założyć własną firmę muszą podjąć wiele decyzji. Pierwszą z nich jest wybór rodzaju firmy – czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka cywilna. Te dwa to podstawowe typy działalności, a wybór jednego z nich jest uzależniony od tego, czy właścicielem działalności będzie jedna osoba, czy zarządzać będą wspólnicy. W przypadku obydwu rodzajów działalności jedynym wymogiem, jaki należy spełnić, jest pełnoletniość.

Cechą charakterystyczną jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej jest brak rozdziału pomiędzy majątkiem prywatnym a firmowym. Przekłada się to na odpowiedzialność finansową, co oznacza, że w przedsiębiorcy odpowiadają za firmę całym majątkiem. W przypadku spółki cywilnej owa odpowiedzialność rozkłada się na wszystkich wspólników.

CEIDG-1 – jak złożyć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna są podobne również pod względem przebiegu procesu rejestracji. W obydwu przypadkach wymagane jest złożenie druku CEIDG-1, dzięki któremu przedsiębiorcy zostają wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czynność ta jest bezpłatna i może być wykonana w urzędzie gminy lub online (na stronie CEIDG).

W formularzu CEIDG-1 podajemy, między innymi, rodzaj (charakter) działalności. Aby to zrobić, należy wybrać maksymalnie 10 czynności z Polskiej Klasyfikacji Działalności i wpisać ich numery do dokumentu. Oprócz tego należy zdecydować, przez kogo będzie prowadzona dokumentacja finansów firmy. Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne mają przywilej prowadzenia księgowości uproszczonej. Obydwa rodzaje działalności są zobligowane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w zależności od wybranej formy opodatkowania). 

Pracownicy Biura rachunkowego Plus w Katowicach przyznają, że przedsiębiorcy niekiedy gubią się w procesie rozliczeń i chętnie zlecają prowadzenie dokumentacji księgowym. By zdjąć z siebie ciężar trudu rozliczeniowego, wystarczy wpisać dane biura księgowego w formularzu CEIDG-1.

Własna firma a podatki

Niezwykle ważnym elementem zakładania własnej firmy, tudzież częścią formularza CEIDG-1, którą musimy obligatoryjnie wypełnić, jest rodzaj podatku dochodowego. Możemy wybierać pomiędzy podatkiem progresywnym (dwa progi: 17% i 32%)  a liniowym (19%). Większość osób – w szczególności na początku – wybiera pierwszą opcję.

Zupełnie inną kwestią jest podatek VAT. To kolejny element formularza CEIDG-1. Decydujemy w nim o tym, czy chcemy być czynnymi podatnikami VAT. Bycie tzw. VAT-owcem sprzyja działalnościom, do których funkcjonowania niezbędne jest pozyskiwanie dóbr objętych podatkiem VAT. Ma to miejsce między innymi w przypadku korzystania z usług jakiegoś specjalisty. Bycie podatnikiem VAT staje się obowiązkowe po przekroczeniu 200 tysięcy złotych przychodów rocznie.

Do zakładania własnej firmy należy podejść odpowiedzialnie. Biura rachunkowe świadczą usługi z zakresu pomocy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. W razie wątpliwości warto skorzystać z ich profesjonalnej pomocy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas