E-zwolnienie – co robić, kiedy system zawodzi?

E-zwolnienie – co robić, kiedy system zawodzi?

Od 1 grudnia 2018 roku honorowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są jedynie zwolnienia w formie elektronicznej. Jest to duża zmiana, która może być źródłem nieporozumień i przysporzyć wielu problemów. Sprawdź, co robić, jeżeli wystawienie elektronicznego zwolnienia jest niemożliwe. Przeczytaj, co się wydarzy, jeżeli L4 w formie elektronicznej zostanie wystawione z błędem.

Co robić w sytuacji, kiedy wystawienie e-zwolnienia jest niemożliwe?

Przed grudniem 2018 roku można było wystawiać jeszcze papierowe zwolnienia lekarskie. Pracownik po otrzymaniu L4 miał siedem dni na dostarczenie dokumentu pracodawcy. Sytuacja się zmieniła – sprawdź, czym są elektroniczne zwolnienia lekarskie. Teraz zwolnienie można dostać tylko w formie elektronicznej.

System bywa zawodny. Czasami mogą wystąpić sytuacje, w których wprowadzenie do systemu zwolnienia okaże się niemożliwe. W niektórych przypadkach możliwe jest otrzymanie jedynie wydruku formularza. Taki wydruk można dostać, jeżeli:

  • wystąpiła utrata połączenia z systemem;
  • podczas wizyty domowej wystąpił problem z telefonem;
  • połączenie internetowe zostało zerwane;
  • nastąpiła awaria systemu.

Zwolnienie elektroniczne nie sprawdzi się także w przypadku, kiedy firma nie korzysta z platformy PUE ZUS. Pracownik otrzymany formularz powinien dostarczyć pracodawcy. Może to zrobić później niż dotychczas. Nie ogranicza go już termin siedmiu dni.

W przypadku, kiedy nie jest możliwe elektroniczne wpisanie zwolnienia, można wykorzystać papierowe formularze. Lekarz ma tydzień na wprowadzenie zwolnienia do systemu. Nie będzie ono aktywne, dopóki nie zostanie zelektryzowane.

Przez Porozumienie Organizacji Lekarskich został przygotowany specjalny druk. Będzie można go wykorzystać, wtedy kiedy nastąpi awaria systemu. Pacjent może dostać „orzeczenie o niezdolności do pracy”. Nie jest ono traktowane na równi ze zwolnieniem. Na podstawie takiego orzeczenia nie może zostać wypłacony zasiłek chorobowy, ale sprawdzi się ono w sytuacji krytycznej. Pozwoli na usprawiedliwienie nieobecności w pracy.

E-zwolnienie wystawione z błędem

Pamiętaj, że elektroniczne zwolnienie nie może zostać zwrócone do korekty. Jednak sytuacja, w której podczas wypisywania e-zwolnienia lekarz się pomyli, jest możliwa. Pacjent dostanie taką informację w formie pisemnej.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Pracodawca, który posiada profil na PUE ZUS, zostanie poinformowany o błędzie oraz anulowaniu e- zwolnienia elektronicznie. Problem pojawia się w przypadku, kiedy pracodawca nie założył profilu. Wtedy to obowiązek powiadomienia o pomyłce spoczywa na pracowniku.

ZUS szkoli lekarzy, jak prawidłowo wystawiać elektroniczne zwolnienia. Wielu medyków skończyło kursy, ale nie wszyscy. Należy zatem zadbać, aby wystawienie zwolnienia przebiegało sprawnie. W razie pytań i wątpliwości medycy oraz asystenci mogą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Ma to zniwelować liczbę pomyłek i usprawnić wystawianie zwolnień.

Czy e-zwolnienia będą skuteczne w walce z wyłudzaniem L-4?

Elektroniczna ewidencja e-ZLA umożliwia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wgląd w dane wprowadzone przez lekarza. Informacja o zwolnieniu trafia do ZUS-u od razu. Utrudnia to próbę wyłudzenia zwolnienia. Takie rozwiązanie nie sprawi, że wyłudzenia nie będą występowały, ale może przyczynić się do zmniejszenia ich liczby. 

Podziel się