Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Zmiany w stawkach 2023

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Zmiany w stawkach 2023

W 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę zmieni się aż dwukrotnie. Przeczytaj, ile wynosi najniższa krajowa i jak wygląda ta kwestia u osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Dowiedz się, jaka jest minimalna stawka godzinowa w 2023 roku oraz jak samodzielnie obliczyć wynagrodzenie netto. Sprawdź, co jeszcze zmienia się w wyniku wzrostu płacy minimalnej i czy wszyscy są zadowoleni ze zmian.

Strony www Strony www

Ile wynosi najniższa krajowa w 2023 roku?

Minimalna pensja wypłacana za pracę w 2023 roku wzrasta w stosunku do 2022 roku o 19,6%, czyli o 590 zł. Od 1 stycznia 2023 roku wynosi ona 3490 zł, a od 1 lipca 2023 – do 3600 zł.

Należy podkreślić, że przepisy te obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że osoby otrzymujące najniższą krajową za pracę na etacie, będzie co miesiąc dostawać „na rękę” 2709,48 zł. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na pół etatu, ¾ etatu itd., będą otrzymywały pensję w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.

Jeśli chodzi o umowę zlecenie, najniższa krajowa stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł brutto (od stycznia 2023 r.) i 23,50 zł brutto (od lipca 2023 r.).

Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia nadzoruje Państwowa Inspekcja Pracy, a w razie pojawienia się nieprawidłowości pracodawcy grozi grzywna, która wynosi od 1000 do nawet 30000 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Jeśli zarabiasz więcej i chcesz policzyć swój zarobek, od kwoty brutto (widocznej na umowie), odejmij kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczoną zaliczkę na podatek. Kalkulacja wynagrodzeń nie zawsze jest prosta. Jeśli masz problem z prawidłowym obliczeniem swojej pensji i chcesz wiedzieć, jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku, możesz skorzystać z pomocy sprawdzonego księgowego.

Zobacz, jak wybrać odpowiedniego dla swoich potrzeb księgowego.

Jakie zmiany w wynagrodzeniach można jeszcze zauważyć?

Wprowadzone od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie zmienia również kwotę świadczenia, jakim jest odprawa przyznawana osobom zwalnianym grupowo. Osobom spełniającym odpowiednie warunki przysługuje odprawa w wysokości:

 • wynagrodzenia miesięcznego dla zatrudnionych krócej niż 2 lata (dla kwoty minimalnej będzie to 3490 zł),

 • wynagrodzenia dwumiesięcznego dla zatrudnionych od 2 do 8 lat (dla kwoty minimalnej 6980 zł),

 • wynagrodzenia trzymiesięcznego dla zatrudnionych ponad 8 lat (dla kwoty minimalnej 10470 zł).

Pamiętaj, że oprócz odpraw, do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • nagród jubileuszowych,

 • wynagrodzeń za pracę w porze nocnej,

 • świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sprawdź, jak wypromować firmę na lokalnym rynku >>>

Kto nie skorzysta ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia?

Warto zaznaczyć, że nowelizacja z 1 stycznia 2023 nie objęła:

 • umów zlecenia o charakterze prywatnym (zawartych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej),

 • umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje zleceniobiorca,

 • umów, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie (określone jest wyłącznie w zależności od rezultatów wykonania zlecenia lub świadczenia usługi),

 • umów agencyjnych,

 • umów o dzieło.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas