Kto może otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko?

Kto może otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko?

Zdarzają się sytuacje, w których zwolnienie lekarskie dostaje się z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem. Warto zapoznać się z zasadami, aby uniknąć problemów. Sprawdź, kto może dostać zwolnienie lekarskie na dziecko oraz kiedy można otrzymać zasiłek opiekuńczy. Przeczytaj, jak przebiega kontrola tego typu zwolnienia.

Kto może wziąć zwolnienie lekarskie na chore dziecko?

Rodzic – zarówno matka, jak i ojciec, który zatrudniony jest na umowę o pracę, może dostać zwolnienie z pracy oraz zasiłek opiekuńczy, jeżeli dziecko jest chore i potrzebuje opieki. Pracownik posiadający dziecko, które nie ukończyło czternastu lat, ma prawo przeznaczyć na opiekę sześćdziesiąt dni w ciągu roku. Jeżeli dziecko skończyło czternaście lat, liczba dni zmniejsza się do czternastu.

Rodzic może liczyć także na zasiłek opiekuńczy. Pieniądze otrzymuje się, kiedy dziecko ma do dwóch lat lub w przypadku, kiedy jest starsze, ale w domu nie ma innych domowników, którzy mogliby się zająć chorym.

L-4 na dziecko wystawione przez lekarza i świadczenie z tego tytułu wypłacane można otrzymać na własne potomstwo lub na potomstwo małżonka. Dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie (na przykład w ramach domu zastępczego) obowiązują te same zasady. Zasiłek można dostać także w razie konieczności opieki nad innym członkiem rodziny - rodzicem, małżonkiem, rodzicem dziecka, macochą, ojczymem, teściem, dziadkiem, wnukami czy rodzeństwem.

W niektórych sytuacjach zasiłek można dostać, nawet jeżeli dziecko jest zdrowe. W przypadku kiedy nie ukończyło ono ośmiu lat a przedszkole lub żłobek, do którego dziecko uczęszcza, jest zamknięte, pracownik w oparciu o oświadczenie może usprawiedliwić swoją nieobecność i liczyć na pieniądze z zasiłku. Taka sytuacja także jest dopuszczalna.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy wynosi tyle samo co w przypadku otrzymania zwykłego L-4. Jest to osiemdziesiąt procent podstawy wymiaru zasiłku. Przy czym, pamiętać należy, że podstawa wymiaru zasiłku wyliczana jest z  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika wypłacanego za okres dwunastu miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Zasiłek należy się za każdy dzień niezdolności do pracy, który przeznaczony jest na sprawowanie opieki. Włączone są także dni ustawowo wolne od pracy.

Czy zwolnienie lekarskie wystawione na opiekę nad dzieckiem podlega kontroli?

Zwolnienie lekarskie na dziecko także podlega kontroli. Pracownika skontrolować może zarówno pracodawca, jak i ZUS. Skontrolować można jedynie stan zdrowia ubezpieczonego – choroba dziecka nie podlega kontroli. Przeczytaj, co zakazane jest na zwolnieniu lekarskim.

W takiej sytuacji ważne jest czy osoba na zwolnieniu nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje go w inny sposób, który jest niezgodny z przeznaczeniem. W czasie przebywania na takim zwolnieniu nie można wysyłać dziecka do przedszkola, niani czy babci.

 Jeżeli dziecko przekroczyło wiek dwóch lat, zwraca się także uwagę na to czy w domu nie ma przypadkiem innego członka rodziny, który mógłby zająć się chorym dzieckiem.

Jeżeli pracownik naruszył zasady wykorzystywania zaświadczenia lekarskiego, straci on prawo do świadczenia za cały okres zwolnienia. Może on także stracić pracę. Za tego rodzaju przewinienie pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Dlatego zwolnienia lekarskiego należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 

Podziel się