Szkolenia BHP dla pracowników. Jakie są obowiązki pracodawcy?

Szkolenia BHP dla pracowników. Jakie są obowiązki pracodawcy?

Zamierzasz założyć firmę i zatrudniasz pracowników? Sprawdź, jakie są twoje obowiązki w zakresie szkoleń BHP. Dowiedz się, jak wygląda szkolenie wstępne BHP i jakie są rodzaje szkoleń okresowych, które są uzależnione od stanowiska pełnionego przez wybranego pracownika. Przeczytaj, kiedy i jak często pracownicy powinni odbywać obowiązkowe szkolenia BHP.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP?

Każdy pracodawca, który zatrudnia nowego pracownika, musi zapewnić mu szkolenie w zakresie BHP. Szkolenie powinno być dopasowane do charakteru konkretnego stanowiska. Jest swego rodzaju instrukcją i zawsze odbywa się w czasie pracy i jest finansowane przez pracodawcę. Prawo poza szkoleniem wstępnym przewiduje również szkolenia okresowe.

Poza tym obowiązkiem przedsiębiorcy jest organizacja szkolenia, w czasie którego zostaną przekazane informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i życia, z którymi pracownik może mieć styczność w miejscu pracy. Podczas szkolenia pracownik zostanie poinformowany, w jaki sposób powinien postąpić w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.

Jak wygląda wstępne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest zawsze przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy przez nowo zatrudnionego pracownika, studenta czy praktykanta. Obejmuje m.in. instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny polega na przekazaniu pracownikowi przepisów BHP zawartych w Kodeksie pracy, zapoznanie go z aktualnym regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Z kolei instruktaż stanowiskowy przebiega na danym stanowisku pracy. Pracownik zapoznaje się wówczas z czynnościami, jakie ma wykonywać, zagrożeniami, które mogą wystąpić na danym stanowisku oraz metodami bezpiecznej pracy. Wykonuje również wskazane zadania pod okiem przełożonego. Czas trwania zależy zwykle od charakteru stanowiska. Instruktaż powinien kończyć się weryfikacją przekazanej wiedzy.

Szkolenie wstępne BHP musi być udokumentowane i potwierdzone na piśmie przez pracownika. W takim oświadczeniu powinno znaleźć się m.in. imię i nazwisko pracownika oraz miejsce i data szkolenia.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Jak często przeprowadza się szkolenie BHP?

Poza szkoleniem wstępnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie szkoleń okresowych BHP, których częstotliwość jest uzależniona od charakteru stanowiska pełnionego przez pracownika.

Szkolenie BHP, które skierowane jest do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, odbywa się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe trzeba koniecznie odbyć w okresie do 6 miesięcy od momentu przystąpienia do pracy.  

Szkolenie BHP przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbywa się wyłącznie w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, które charakteryzują się szczególnym zagrożeniem. Jeśli zagrożenia nie występują – nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie BHP kierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych lub pracowników służby BHP ma formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe ma miejsce w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Szkolenie BHP dedykowane pracownikom administracyjno-biurowym może odbywać się w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego. Szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat, natomiast pierwsze szkolenie okresowe koniecznie trzeba odbyć w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

Ile trwa szkolenie BHP? 

Czas trwania zależy od rodzaju tego szkolenia. Minimalny czas szkolenia wynosi od 360 do 1140 minut w zależności od stanowiska. Szkolenie okresowe kończy egzamin. Jeśli pracownik zda egzamin, może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, które dołącza się do akt osobowych. Warto wiedzieć, że ze zwolnienia ze szkolenia okresowego może skorzystać osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w szkoleniu BHP u innego pracodawcy na analogicznym stanowisku.  

Przeczytaj, jak często przeprowadzać szkolenia BHP.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas