Szkolenie BHP przy jednym pracowniku

Szkolenie BHP przy jednym pracowniku

Szkolenia BHP są obowiązkowe w każdej firmie. Większość osób zastanawia się jednak, czy posiadając jednego pracownika, muszą mu zapewnić odbycie takiego szkolenia? Otóż tak, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa każdemu swojemu pracownikowi.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Nie wolno żadnemu pracodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli takiemu pracownikowi stanie się coś podczas wykonywanych czynności i z dokumentów firmy wyniknie, że nie odbył on podstawowego szkolenia z zakresu BHP, może on nie otrzymać odszkodowania, a pracodawca zostanie obciążony wysoką grzywną za niedopełnienie swoich obowiązków.

Przejawem tego obowiązku jest zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do wykonywania swojej pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (najlepiej zawiązać współpracę z firmą zajmującą się tego typu szkoleniami, aby zawczasu informowała nas o nowych szkoleniach i upłynięciu daty ważności poszczególnych odbytych szkoleń).

Jakie są wyjątki?

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy w jednym, dość istotnym przypadku.

Szkolenie nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę (przedłużenie umowy). Na przykład w sytuacji, kiedy pracownik zawiera drugą umowę o prace na czas określony bądź też zmienia ją z całego etatu na pół czy na umowę o dzieło itd.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, w tym czasie wszyscy pracownicy są zwolnieni ze swoich obowiązków.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Pracownik na szkoleniu powinien poznać przepisy oraz ścisłe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków w zakładzie na określonym stanowisku. Szkolenie BHP powinno pracownikowi umożliwić nabycie umiejętności wykonywania zadań w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, tak aby nie stwarzać zagrożenia, a także nauczyć postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Jest to ważne, gdyż większość osób nie zna podstawowych czynności, jakie trzeba wykonać w razie wypadku.

Po szkoleniu pracownik powinien być zaznajomiony z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi oraz otrzymać odpowiedni certyfikat, że takie szkolenie odbył i jest o wszystkim szczegółowo poinformowany. Niektóre firmy szkoleniowe z zakresu BHP każde swoje szkolenie kończą obowiązkowym testem wiedzy z przeprowadzonych zajęć. Pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy odnotować ten fakt w aktach osobowych pracownika.

Przeczytaj, co jeszcze warto wiedzieć o szkoleniach BHP.

Podziel się