Umowa na zastępstwo a ciąża – jakie prawa ma kobieta w ciąży?

Umowa na zastępstwo a ciąża – jakie prawa ma kobieta w ciąży?

Stała praca, czyli taka zawarta na umowę o pracę na czas nieokreślony gwarantuje kobiecie ochronę. Przyszła matka nie musi obawiać się zwolnienia, a warunki, w jakich pracuje, muszą być dostosowane do jej stanu. Jak sprawa wygląda w przypadku umowy na zastępstwo? Dowiedz się, jakie przywileje ma kobieta w ciąży, gdy jest zatrudniona na zastępstwo. Sprawdź, czy warto podpisać taką umowę.

Czy warto podjąć umowę na zastępstwo w ciąży?

Wiele kobiet szukających pracy rozważa możliwość podjęcia jej na zasadach umowy na zastępstwo. Umowa ta jest niezbędna, gdy jeden z pracowników nie może być obecny w pracy i zachodzi konieczność wykonywania jego zadań przez inną osobę. W takim przypadku firmy zatrudniają nowego pracownika na umowę na zastępstwo. Taka umowa kończy się wraz z powrotem osoby zastępowanej, dlatego wiele kobiet obawia się tego rozwiązania.

Z drugiej strony warto się odważyć i przemyśleć sprawę, ponieważ to nie tylko szansa na znalezienie pracy na dany moment. Być może w danej firmie pojawi się okazja na objęcie innego stanowiska i kontynuowanie kariery. Kiedyś kobiety, które zaszły w ciążę, będąc na umowie o zastępstwo, nie były chronione. Dziś, jak podkreślają fachowcy doradztwa personalnego, przepisy zmieniły się na korzyść.

Jak wygląda zatrudnienie w ciąży na umowę na zastępstwo?

Od 2016 roku w Kodeksie pracy umowa na zastępstwo to umowa na czas określony. Zgodnie z przepisami, jeśli taka umowa będzie się kończyć przed porodem, ale po trzecim miesiącu ciąży, zostanie przedłużona do dnia porodu. Poza tym pracodawca nie ma prawa do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy na zastępstwo zarówno podczas trwania ciąży, jak i urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaistnieje powód do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy kobiety, a zakładowa organizacja związkowa reprezentująca pracownicę potwierdzi taką decyzję.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Kiedy umowa na zastępstwo się kończy?

Jak zostało wyżej wspomniane, kobiety w ciąży zatrudnione na zastępstwo są objęte podobnymi prawami, które przysługują kobietom pracującym na czas określony. Należy jednak podkreślić istotne różnice. Umowa na zastępstwo ciężarnej nie jest odgórnie przedłużana do dnia porodu. Co to oznacza? Jeśli jesteś w ciąży, a osoba zastępowana wraca przed terminem porodu, po stronie pracodawcy nie ma obowiązku przedłużania umowy do dnia porodu. Dzieje się tak, ponieważ co do zasady umowa na zastępstwo kończy się w dniu, gdy nieobecny pracownik wraca do pracy. W takim przypadku przysługuje zasiłek macierzyński, tzw. kosiniakowe.

Dowiedz się, na jaki okres może być podpisana umowa na zastępstwo.

Umowa na zastępstwo a zasiłek chorobowy

Są także inne przypadki. Jeżeli kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim i w tym samym czasie kończy się jej umowa na zastępstwo, nie ma powodów do obaw – nie wygasa wówczas prawo do zasiłku chorobowego. Taki zasiłek obejmuje osoby, które stały się niezdolne do pracy przez przynajmniej 30 dni. Warunkiem jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy.

Warto pamiętać, że do otrzymania zasiłku chorobowego nie mają prawa osoby, którym m.in. została przyznana emerytura lub renta z powodu niezdolności do pracy oraz osoby, którym został przyznany zasiłek dla bezrobotnych.

Podziel się