7 najważniejszych cech i umiejętności dobrego managera

7 najważniejszych cech i umiejętności dobrego managera

Dobra organizacja pracy to klucz do sukcesu. Zarządzasz zespołem i nie wiesz, co jest szczególnie istotne w osiąganiu zamierzonych celów? Poznaj najważniejsze umiejętności menedżerskie, które ułatwią codzienną pracę i pozwolą nawiązać dobre relacje z pracownikami. Sprawdź, jakie umiejętności i kompetencje powinien mieć każdy dobry manager.

1. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie

Jakie są najważniejsze kompetencje menedżerskie? Z biegiem lat zdobywamy doświadczenie i nowe umiejętność, dlatego dobry manager powinien móc pochwalić się szeroką wiedzą w danym temacie. Zwykle osoby zajmujące stanowiska kierownicze mają wyższe wykształcenie, które w połączeniu z praktyką i szkoleniami pozwalają nauczyć się radzenia sobie z różnymi problemami. Lata pracy oraz pokonywanie kolejnych szczebli kariery pomagają zdobyć pewność siebie. Manager, który zna swoją wartość, dobrze znosi krytykę, potrafi stawić czoło nawet największym wyzwaniom i nie boi się podejmować trudnych decyzji.

2. Potrafi wyznaczać cele

Bez lidera żaden zespół nie jest w stanie dobrze zorganizować swojej pracy. Manager powinien potrafić określać cele, a także wytyczać zadania niezbędne do ich realizacji. Kluczem w osiągnięciu wyznaczonych celów jest właściwie rozdzielenie pracy między pracownikami. Umiejętność delegowania zadań odpowiednim osobom to gwarancja, że praca będzie wykonana sprawnie i efektywnie. Warto jednak pamiętać, że rola managera nie sprowadza się jedynie do wydawania poleceń. Równie ważne są kreatywność, by zadania były ciekawe, a także otwartość i empatia, które pozwolą zrozumieć potrzeby pracownika i rozwiązać ewentualne problemy.

3. Umie rozmawiać i słuchać

Podstawą dobrej pracy jest komunikacja. Manager powinien potrafić jasno określić, czego wymaga od danego pracownika, na czym polega wyznaczone zadanie, a także informować o postępach. Pozwoli to uniknąć kryzysów i niejasności. Równie ważna jest umiejętność słuchania, która jest niezbędna w rozwiązywaniu trudnych problemów. To także szansa na nauczenie się czegoś nowego lub wdrożenie pomysłów, jakie proponuje zespół.  

4. Motywuje zespół i dba o dobrą atmosferę w zespole

Każdy potrzebuje motywacji, a to właśnie szef powinien wspierać swój zespół i zachęcać go do osiągania coraz lepszych wyników, a także wskazywać korzyści dobrze wykonanego zadania. Najlepszą motywacją są nie tylko pochwały, ale także lepsze wynagrodzenie czy premie przyznawane za sukcesy. Manager powinien również dbać o dobrą atmosferę w grupie, a w razie problemów od razu reagować. Powinien posiadać zdolności mediacyjne i rozwiązywać ewentualne konflikty.

5. Jest opanowany i odporny na stres

Osoba zarządzająca zespołem nie może kierować się emocjami. Dobry manager powinien być otwarty i bez uprzedzeń, na chłodno podchodzić do sprawy i obiektywnie oceniać ewentualne problemy. Pozwoli to zachować zdrowe relacje z innymi. Ważna jest także oporność na stres. Pozwoli to podejmować właściwe decyzje nawet pod presją czasu. Kolejną niezbędną umiejętnością menedżerską jest asertywność, której można się nauczyć. Manager powinien umieć stawiać granicę i radzić sobie w negocjacjach.

6. Jest samodzielny i potrafi zorganizować sobie pracę

Osiąganie zamierzonych celów wymaga wysiłku i systematyczności. Manager musi więc nie tylko zaplanować i nadzorować pracę całego zespołu, ale także zachować samodyscyplinę i sumienne wykonywać swoje obowiązki. W pracy managera ważne są dobra organizacja oraz czuwanie nad przebiegiem całego procesu.

7. Nie poddaje się

Ostatnia cecha jest właściwe ważna u każdego pracownika. Gdy popełni się błąd, nie można od razu się poddawać, a z porażek trzeba wyciągać wnioski i uczyć się nowych rzeczy. Ewentualne niepowodzenia to świetna lekcja i szansa na zdobycie doświadczenia na przyszłość.

Dowiedz się, jakie szkolenia menedżerskie wybrać.

Podziel się