Jakie znaczenie w budowaniu marki ma neuromarketing?

Jakie znaczenie w budowaniu marki ma neuromarketing?

Neuromarketing jest coraz częściej wykorzystywany przez marketerów. Dla wielu wciąż pozostaje tajemnicą, tymczasem w licznych przypadkach okazuje się przydatnym narzędziem. Dowiedz się, jakie znaczenie w budowaniu marki ma właśnie neuromarketing i jak go efektywnie wykorzystać. Przeczytaj, jakie czynniki wpływają na skuteczność reklamy.

Strony www Strony www

Jak rolę w budowaniu marki odgrywa neuromarketing?

Budowanie marki wiąże się z oddziaływaniem na emocje klienta. Specjaliści od reklamy są zgodni – by zdobyć zaufanie, twoja firma powinna wzbudzać pozytywne uczucia i dobrze się kojarzyć. Wywoływanie emocji związane jest z nieświadomym działaniem umysłu, co jest przedmiotem badań neuromarketingowych.

W neuromarketingu mówi się o schemacie istoty marki. Na podstawie tego schematu można dowiedzieć się, jak zbudować silną pozycję i podświadomie oddziaływać na odbiorców. Obejmuje on siedem aspektów:

  • Formę – to fizyczna istota marki, forma utrwala się w podświadomości klientów. Składają się na nią elementy, które umożliwiają natychmiastową identyfikację marki od strony wizualnej, czyli elementy graficzne, logotypy, kolory, a także inne fizyczne właściwości produktu, w tym kształt czy faktura.

  • Funkcję – funkcja związana jest z tym, jak marka jest ważna dla funkcjonowania klienta. Najlepiej, gdy na poziomie podświadomości wydaje się dla niego niezbędna i wyjątkowa na tle innych.

  • Wrażenia – czyli emocjonalne skojarzenia, które nasuwają się od razu, gdy pomyślimy o konkretnej marce. Wrażenie może tworzyć nawet wystrój pomieszczenia czy strój pracowników. To wszystko buduje specyficzną atmosferę, która umacnia trwałą relację z klientem. 

  • Wartości – to wybrane normy społeczne, do których odnosi się marka. Mogą to być nie tylko wartości duchowe, kulturowe, ale także polityczne, filozoficzne, ekonomiczne czy historyczne. Zdecydowanie oddziałują one na uczucia odbiorcy.

  • Korzyści – są to oczekiwania klienta wobec marki.

  • Metafory – przekazują właściwości wybranego produktu i usługi, jednak nie w sposób dosłowny. Przedstawiane są poprzez slogany oraz obietnice składane klientom i są wyrażeniem ambicji osób, które są odpowiedzialne za markę.

  • Rozszerzenia – dotyczą innych płaszczyzn, na których marka może zaistnieć. Mogą być związane z dodatkowymi funkcjami, formą czy korzyścią.

Przeczytaj, jakie badania wykorzystuje się w neuromarketingu.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Co wpływa na skuteczność reklamy?

A więc jak przyciągnąć klienta, a przede wszystkim zaangażować go na tyle, by pozostał wierny twojej marce? Specjaliści wykorzystują wiedzę, jaką dają badania marketingowe, podczas których analizowane zostały najważniejsze czynniki, które sprawiają, że reklama jest skuteczna.

Należą do nich m.in. reakcja „Uwaga – Emocje – Pamięć mierzona po sekundzie” – na podstawie informacji na temat poziomu uwagi, zaangażowania emocjonalnego oraz zapamiętywania można ocenić skuteczność przekazu reklamowego. Pozyskana wiedza pozwala udoskonalić wcześniej przygotowaną reklamę.

Innym ważnym czynnikiem jest efektywność, która badana jest na podstawie wielokrotnego kontaktu z reklamą. Pomocna może być też kompresja neurologiczna, która ułatwia określenie najbardziej skutecznego pod względem neurologicznym momentu reklamy, co pozwala skrócić czas jej trwania. Jest to szczególnie ważne dla reklamy internetowej. Warto pamiętać, że najbardziej efektywne reklamy to takie, które zarówno opowiadają historię, jak i pobudzają różne obszary mózgu.

Źródło: K. Wrona, Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas