Jakie są kanały i narzędzia marketingu bezpośredniego?

Jakie są kanały i narzędzia marketingu bezpośredniego?

Marketing bezpośredni jest skuteczną formą reklamy. Pozwala nie tylko nawiązać kontakt z nowymi klientami, a także podtrzymywać relację z tymi, którzy już skorzystali z oferty. Poznaj definicję marketingu bezpośredniego i dowiedz się, dlaczego wiele firm z niego korzysta. Sprawdź, jakie kanały i narzędzia wykorzystuje marketing bezpośredni.

Strony www Strony www

Co to jest marketing bezpośredni?

Marketing bezpośredni, czyli direct marketing, są to działania polegające na nawiązaniu bezpośredniego kontaktu między firmą a klientem. Marketing bezpośredni pozwala budować trwałą relację z klientem na podstawie jego indywidualnych potrzeb, wykorzystując zarówno starsze, jak i nowsze kanały i narzędzia komunikacji.

Do nawiązania relacji z klientami niezbędne jest posiadanie bogatej bazy, czyli uporządkowanego katalogu zawierającego dane aktualnych i potencjalnych klientów. Zwykle jest to wewnętrzna baza prowadzona przez firmę oraz baza zewnętrzna, do której dane pozyskiwane są poza firmą.

Direct marketing wykorzystuje rozmaite kanały komunikacji. Poniżej przedstawione zostały najczęściej stosowane narzędzia marketingu bezpośredniego.

Telemarketing aktywy i pasywny

Popularnym narzędziem wykorzystywanym w marketingu bezpośrednim, który służy do nawiązywania bądź utrzymywania kontaktów z klientami, jest telefon. Telemarketing nie tylko daje możliwość przedstawienia oferty, ale także służy do rozwiązywania problemów klientów.

Wyróżnia się telemarketing:

  • aktywny – gdy firma nawiązuje kontakt z klientem

  • pasywny – gdy klient inicjuje kontakt z firmą

Telemarketing aktywny polega na pozyskiwaniu nowych klientów w celu rozbudowy bazy, badaniu opinii oraz podtrzymywaniu relacji.  Z kolei telemarketing pasywny polega na odbieraniu połączeń, udzielaniu porad i odpowiedzi, a także obsłudze zamówień, przyjmowaniu reklamacji itd.

Dowiedz się więcej o telemarketingu.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Poczta tradycyjna i elektroniczna

Wysyłanie oferty za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pozwala dopasować przekaz i formę do konkretnej grupy albo osoby. Przesyłka może posłużyć zarówno do informowania odbiorcy o ofercie lub aktualnych promocjach, jak i podtrzymywaniu relacji, np. przesyłaniu życzeń świątecznych.      

Kiedyś za pomocą poczty tradycyjnej firmy wysyłały katalogi. Dziś podobną funkcję pełni newsletter. By przekaz był skuteczny, wiadomość powinna być spersonalizowana – zaczynając od umieszczenia bezpośredniego zwrotu do odbiorcy, kończąc na zamieszczeniu produktów, którymi użytkownik jest zainteresowany.  

Media

Mass media służą do promowania oferty, ale nie wykorzystują bazy danych. Oferta dociera do klientów za pośrednictwem prasy, ulotek, radia lub telewizji. Produkty prezentowane są podczas emisji specjalnych programów, w czasie których klienci mogą zadzwonić na infolinię i dowiedzieć się więcej szczegółów lub zamówić wybrany produkt. Nie ma tu mowy o personalizacji przekazu, dlatego nie zawsze jest to skuteczna forma reklamy.

Zdecydowanie większe możliwości dają nowe media, które umożliwiają skorzystanie z nowoczesnych technologii. Chodzi tu zarówno o wykorzystanie internetu (blogi, video blogi, fora internetowe), jak i wiadomości SMS i MMS.

Face-to-face

Jedną z najstarszych form marketingu bezpośredniego, którą nadal wykorzystują niektóre firmy, jest przedstawianie oferty „twarzą w twarz”. Kiedyś najczęściej wyglądało to tak, że akwizytor chodził od drzwi do drzwi i prezentował produkty w domu klienta. Dziś niektóre firmy zapraszają na specjalnie organizowane spotkania i w zamian za zaprezentowanie oferty oferują klientom drobne upominki. 

Ten sposób promocji wymaga bardzo rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i nierzadko wykorzystywania psychologicznych sztuczek, które nakłonią do zakupu niezdecydowanych. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas