Co warto wiedzieć o karcie podatkowej?

Co warto wiedzieć o karcie podatkowej?

Masz w planach rozpoczęcie własnej działalności i zastanawiasz się nad formą opodatkowania? Przeczytaj, czym jest kart podatkowa i kto może się na nią zdecydować. Dowiedz się, jaki PIT wybrać i do kiedy trzeba się rozliczyć. Poznaj stawki karty podatkowej i sprawdź, jakie są obowiązki podatnika.

Kogo dotyczy karta podatkowa?

Z karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie wybrane rodzaje działalności, które wymienione są w załączniku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są to przede wszystkim osoby wykonujące zawody rzemieślnicze. Poza tym musisz spełnić warunek dotyczący limitu zatrudnienia, np. ślusarz czy tapicer może zatrudniać maksymalnie do trzech osób (dowiedz się więcej o limitach dla konkretnej usługi).

Należy zaznaczyć, że osoby, które zdecydują sią na rozliczanie w formie karty podatkowej, nie mogą korzystać z usług osób, które nie są u nich zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także usług innych firm. Wyjątkiem są usługi specjalistyczne, czyli wychodzące poza zakres działalności firmy, ale potrzebne do wykonania oferowanej usługi.

Poza tym osoby wybierające kartę podatkową nie mają możliwości prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wytwarzania wyrobów, które opodatkowane są podatkiem akcyzowym, a ich współmałżonkowie nie mogą mieć działalności w tym samym zakresie.

Jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, będziesz płacić stałą kwotę podatku bez względu na wartość przychodów. W rozliczeniu możesz skorzystać z pomocy biura rachunkowego.

Jak złożyć wniosek i do kiedy się rozliczyć?

Dopiero rozpoczynasz działalność? Wówczas wniosek o wyborze karty podatkowej składasz w odpowiednim urzędzie skarbowym koniecznie przed rozpoczęciem działalności lub możesz takie oświadczenie załączyć do wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli prowadzisz już działalność, musisz zrobić to do 20 stycznia na formularzu PIT-16.

Następnie urząd skarbowy określa wysokość podatku i termin zapłaty. Podatek dochodowy, pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzany jest do urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – do 28 grudnia. Warto pamiętać, że w przypadku karty podatkowej nie możesz dokonywać wpłat kwartalnie. Po upływie roku podatkowego do 31 stycznia masz obowiązek złożenia deklaracji PIT-16A. W przypadku likwidacji działalności lub zmiany danych należy złożyć wniosek PIT-16Z.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Jakie są stawki podatku?

Stawki karty podatkowej obejmują konkretne kwoty i co roku ulegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Wysokość stawek uzależniona jest od kilku czynników, m.in. rodzaju działalności, zakresu usług, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której oferujesz swoje usługi. Aktualne stawki znajdują się w obwieszeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Jakie są obowiązki podatnika?

Gdy podejmiesz decyzję o wyborze karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia ksiąg oraz nie musisz składać zeznań podatkowych i wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

Musisz natomiast na żądanie klienta wydawać rachunki i faktury potwierdzające wykonanie usługi czy sprzedaż towaru, a także przechowywać te dokumenty przez pięć lat. Poza tym do obowiązków należy prowadzenie książki ewidencji zatrudnienia.

Podziel się