CIT – najważniejsze informacje

CIT – najważniejsze informacje

Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą i masz wątpliwości, jaki podatek dochodowy musisz opłacać? Sprawdź, czym jest podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT i co koniecznie musisz o nim wiedzieć. Przeczytaj, kogo dotyczy, jak go obliczyć oraz ile wynosi. Dowiedz się, do kiedy trzeba wpłacać zaliczki do Urzędu Skarbowego. 

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest CIT i kogo dotyczy?

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym, który opłacają osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Podatnikami CIT są:

  • Osoby prawne, np. działające jako odrębne podmioty, np. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (nie dotyczy spółek osobowych)
  • Podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy tworzone przez przynajmniej dwie spółki prawa handlowego bez osobowości prawnej
  • Spółki bez osobowości prawnej, które posiadają siedzibę lub zarząd za granicą i według tamtejszego prawa uznawane są jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu (wówczas obowiązek opłacania jest ograniczony i dotyczy jedynie dochodów uzyskanych poza granicami kraju)

Warto pamiętać, że z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są m.in. organizacje pożytku publicznego, organizacje kościelne, fundusze inwestycyjne i emerytalne. Poza tym zwolnienie przedmiotowe obejmuje również przychody z:

  • działalności rolniczej,
  • gospodarki leśnej,
  • czynności niebędących przedmiotem prawnie skutecznej umowy.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak >> 


Od czego opłacany jest podatek CIT?

Podatek CIT opłacany jest od dochodów, nie ma znaczenia źródło przychodów. Podobnie jak w przypadku podatku PIT, dochód to nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Przychodami mogą być pieniądze, wartości pieniężne, wartości rzeczy, praw i świadczeń. Z kolei kosztami uzyskania przychodu są wszystkie koszty potrzebne do uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Uzyskane koszty muszą być wykazane w księgach rachunkowych lub fakturach.

Odwrotną sytuacją jest strata, do której dochodzi, gdy koszty przewyższają dochody. Warto pamiętać, że podatnik może wykorzystać stratę w przyszłości i obniżyć swój dochód przez następne 5 lat podatkowych (wysokość obniżenia nie może być większa niż 50% straty).

Na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego ma wpływ amortyzacja środków trwałych, która polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. Środkami trwałymi są m.in. budynki, maszyny, środki transportowe. W przypadku wątpliwości skorzystaj z pomocy biura rachunkowego.Ile wynosi CIT i jak obliczyć podatek?

Obowiązują dwie stawki podatku CIT:

  • 19%
  • 9% (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność)

Poza podstawowymi stawkami CIT obowiązują też inne stawki dotyczące dywidend (19%), odsetek (20%), należności licencyjnych (20%) oraz usług niematerialnych (20%).

Podatek CIT obliczany jest od dochodu po odliczeniu darowizn, wydatków na prace badawczo-rozwojowe czy nowe technologie.   

CIT – do kiedy należy opłacić zaliczki?

Zaliczki na podatek CIT mogą być wpłacane miesięcznie (do 20 dnia miesiąca) lub kwartalnie (do 20 dnia miesiąca po danym kwartale). Trzeba zaznaczyć, że kwartalne opłacanie zaliczek obejmuje tylko mniejszych podatników rozpoczynających działalności. Zeznanie roczne należy złożyć na formularzu CIT-8

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, to sprawdź, kiedy warto przeprowadzić zmianę formy opodatkowania w firmie

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter