Co warto wiedzieć o spółce akcyjnej?

Co warto wiedzieć o spółce akcyjnej?

Planujesz własną działalność? Dowiedz się, czym jest spółka akcyjna. Przeczytaj artykuł i przekonaj się, co koniecznie musisz o niej wiedzieć. Sprawdź najważniejsze informacje na temat umowy, wspólników i organów spółki akcyjnej, a także wielkości kapitału zakładowego. Dowiedz się, jakie są formy opodatkowania spółki akcyjnej oraz jaką księgowość musi prowadzić.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną, a jej działanie regulowane jest przepisami Kodeksu spółek handlowych. Ta forma działalności nie jest polecana początkującym  i małym przedsiębiorcom, dlatego spółkę akcyjną wybierają zwykle większe przedsiębiorstwa. Nazwa spółki powinna zawierać dodatkowe oznaczenie w postaci pełnego określenia „spółka akcyjna” lub skrótu S.A.

Co warto wiedzieć o spółce akcyjnej?

Umowa spółki akcyjnej

Umową spółki akcyjnej jest status sporządzony w formie aktu notarialnego – skorzystaj z pomocy notariusza.

Wspólnicy spółki akcyjnej

Wspólnikami spółki akcyjnej są akcjonariusze. Spółkę akcyjną może założyć jedna lub więcej osób, nie może jej jednak zawiązać jedynie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność spółki akcyjnej

Za zobowiązania spółka jest odpowiedzialna całym swoim majątkiem. Z kolei akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem.

Organy spółki akcyjnej

Spółkę akcyjną tworzą:

Zarząd – to obligatoryjny organ spółki akcyjnej, który powoływany jest przez radę nadzorczą i może działać maksymalnie przez 5 lat. Do zadań spółki należy reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki. Zarząd tworzą osoby fizyczne, akcjonariusze, ale członkami mogą być również osoby spoza spółki. Uchwały podejmowane są większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

Rada nadzorcza – jest organem kontrolnym, który tworzy przynajmniej trzech członków (w przypadku spółek publicznych musi to być pięć osób) powołanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Członek rady nadzorczej zgodnie z przepisami nie może należeć do innych organów spółki.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy – jest organem, który tworzą udziałowcy spółki i którego zadaniem jest decydowanie o najważniejszych sprawach spółki. Akcjonariusze mają możliwość osobistego udziału w zgromadzeniu lub skorzystania z pomocy pełnomocników, nawet w przypadku głosowania, jednak wtedy pełnomocnictwo musi być potwierdzone na piśmie.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Majątek spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka, której wspólnikami są akcjonariusze posiadający akcje umożliwiające otrzymanie określonej części dywidendy. Dywidenda pochodząca z zysków netto za poprzedni rok obrotowy jest dzielona uchwałą walnego zgromadzenia między akcjonariuszy i opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Spółka akcyjna może emitować akcje na giełdzie papierów wartościowych.

Składki ZUS

Akcjonariusze nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obowiązkowe rozliczanie się z ZUS-em obejmuje akcjonariuszy, którzy są pracownikami lub zleceniobiorcami spółki.

Kapitał zakładowy

Wymagany kapitał zakładowy do założenia spółki akcyjnej wynosi minimum 100 000 zł, dlatego ta forma prawna dedykowana jest głównie dużym przedsiębiorcom. Kapitał stanowią wkłady wniesione do spółki – mogą to być pieniądze albo aporty (np. nieruchomość). Wkładem nie mogą być praca, usługi na rzecz firmy albo prawa niezbywalne.

Jakie są formy opodatkowania spółki akcyjnej?

Opłacanie podatku dochodowego od osób prawnych należy do obowiązków spółki akcyjnej. Wysokość tego podatku wynosu 19% albo 15% (w przypadku małych lub początkujących przedsiębiorców). Poza tym akcjonariusze muszą opłacać 19-procentowy podatek od wypłacanej dywidendy i innych dochodów.

Jaką księgowość wybrać?

Obowiązkiem spółki akcyjnej jest prowadzenie pełnej księgowości, publikacja rocznych raportów finansowych i przeprowadzanie audytu.

Dla kogo najlepsza będzie spółka akcyjna?

Spółka akcyjna jest przede wszystkim dedykowana większym przedsiębiorstwom działającym na szeroką skalę, raczej nie jest zalecana początkującym oraz małym przedsiębiorcom. To rozwiązanie dla osób, które są gotowe na podjęcie skomplikowanych i kosztownych działań już na początku, ponieważ założenie spółki akcyjnej nie jest proste. Poza tym na jej założenie mogą sobie pozwolić osoby, które dysponują kapitałem w wysokości przynajmniej 100 000 zł.

Przeczytaj, jak zarejestrować działalność

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas