Co trzeba wiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej?

Co trzeba wiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej?

Chcesz rozpocząć własną działalność? Dowiedz się, czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat statutu spółki, kto może być jej wspólnikiem oraz ile wynosi minimalny kapitał wymagany do jej założenia. Przeczytaj, jakie składki ZUS mogą opłacać wspólnicy spółki i jaką formę opodatkowania oraz księgowość wybrać.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka osobowa, której zadaniem jest kierowanie przedsiębiorstwem pod własną firmą. Cechą charakterystyczną jest obecność wspólników – komplementariusza oraz akcjonariusza. Spółka komandytowo-akcyjna nie ma osobowości prawnej, jednak zgodnie z Kodeksem spółek handlowych posiada podmiotowość prawną, dlatego może we własnym imieniu nabywać prawa.

Co warto wiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej?

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej

Umową spółki komandytowo-akcyjnej jest statut, który jest podstawą funkcjonowania. Warunkiem ważności statusu jest skorzystanie z pomocy notariusza i przygotowanie statutu w formie aktu notarialnego. Z chwilą podpisania dokumentu wszyscy podpisujący stają się założycielami spółki. Prawidłowo sporządzony status powinien zawierać informacje na temat m.in. nazwy i siedziby spółki, przedmiotu działalności, czasu trwania, wartości wkładów wniesionych przez komplementariuszy, kapitału zakładowego, warunków rozwiązania spółki itd. Jeśli nie wszystkie kwestie zostały uregulowane w umowie, wówczas w razie wątpliwości stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej

Wspólnikami mogą osoby fizyczne, prawne, a także jednostki, które nie mają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną. Wspólników spółki komandytowo-akcyjnej określa się jako komplementariuszy lub akcjonariuszy w zależności od zakresu uprawnień. Warto wiedzieć, że jedna osoba może być zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem.

Odpowiedzialność spółki komandytowo-akcyjnej

Obowiązkiem komplementariusza jest kierowanie i zarządzanie firmą, a także pełnienie funkcji reprezentacyjnej spółki. Dodatkowo ponosi on nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Z kolei akcjonariusz nabywa akcje spółki, ale nie jest odpowiedzialny w stosunku do wierzycieli. Pozostałe obowiązki, jakie ma pełnić, muszą być zawarte w statucie.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Majątek spółki komandytowo-akcyjnej

Majątek spółki tworzą wniesione przez wspólników wkłady w postaci gotówki lub aportu. Co ważne, nie mogą to być usługi, praca na rzecz spółki lub prawo niezbywalne.   

Kapitał spółki komandytowo-akcyjnej

Minimalny kapitał spółki komandytowo-akcyjnej musi wynosić minimum 50 000 zł.

Składki ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez wspólników, czyli komplementariuszy i akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej nie jest obowiązkowe.

Jakie są formy opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej?

Zyski, które pochodzą z działalności spółki komandytowo-akcyjnej, są opodatkowane według stawek 19% lub 15%. Mniejsze opodatkowanie dotyczy spółek, które rozpoczynają działalność lub ich sprzedaż brutto wynosi do 1 200 000 euro. Przyszła wypłata dywidendy też podlega opodatkowaniu – podatkiem dochodowym – 19%. Konsekwencją tego jest podwójne opodatkowanie akcjonariusza – na poziomie spółki oraz na poziomie wspólnika. Opodatkowanie komplementariusza wynosi około 19%.

Jaką księgowość wybrać?

Spółka komandytowo-akcyjna musi prowadzić pełną księgowość.

Dla kogo najlepsza będzie spółka komandytowo-akcyjna?

Spółkę komandytowo-akcyjną, podobnie jak spółkę akcyjną, tworzą dwie kategorie wspólników – są to komplementariusz i akcjonariusz. Pierwszy z nich odpowiada całym swoim majątkiem, drugi nie odpowiada za zobowiązania spółki. Dlatego tego typu spółka dedykowana jest osobom chcącym prowadzić biznes, łącząc sposób aktywny i pasywny.

Spółka komandytowo-akcyjna jest przeznaczona dla osób, które są w stanie wnieść kapitał zakładowy w wysokości 50 tysięcy złotych oraz są w stanie ponosić wyższe koszty obsługi księgowości. Spółka komandytowo-akcyjna może prowadzić jedynie pełną księgowość.

Przeczytaj, jak zarejestrować działalność.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas