Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zamierzasz założyć firmę i zastanawiasz się nad wyborem formy opodatkowania? Dowiedz się, czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy się opłaca i kto może się na niego zdecydować. Sprawdź, jakie są stawki ryczałtu i jakich działalności dotyczą. Przeczytaj, jak rozliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak nie wszyscy podatnicy mogą się na nią zdecydować. Możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy m.in. od wysokości przychodów. 

Podstawą opodatkowania jest przychód bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Od przychodu odliczane są natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), a także darowizny oraz ulgi (np. na internet lub rehabilitację).

Podatnik ma również prawo do przekazania 1% dla organizacji pożytku publicznego, ale nie może skorzystać z tak zwanej ulgi na dziecko oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W rozliczeniu ryczałtu możesz skorzystać z pomocy doświadczonej księgowej.

Dla kogo przeznaczony jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt jest dedykowany mniejszym przedsiębiorcom, mogą go wybrać osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych. Ryczałt mogą wybrać podatnicy rozpoczynający własną działalność oraz osoby, których przychody w poprzednim roku nie były większe niż 250 000 euro.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej właśnie formie należy złożyć w terminie do 20 stycznia roku podatkowego lub w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym lub poprzez wpis w CEIDG. Wspólnicy spółki składają oświadczenia zgodnie z miejscem zamieszkania.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Kto nie może skorzystać rozliczania w formie ryczałtu?

Są to podatnicy, którzy m.in.:

 • Prowadzą aptekę lub lombard
 • Wykonują wolny zawód inny niż podany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Oferują usługi związane z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych lub części i akcesoriów motoryzacyjnych. 

Więcej wyjątków znajdziesz w ustawie.

Ryczałtu nie mogą również zastosować osoby, które w roku podatkowym:

 • Zmieniły formę prowadzenia działalności z samodzielnej na wspólną z małżonkiem lub odwrotnie
 • Samodzielnie prowadziły działalności, ale przekazały prowadzenie małżonkowi, który wcześniej płacił podatek na zasadach ogólnych

Ryczałt nie jest również przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, które wcześniej wykonywały czynności wchodzące w zakres przyszłej działalności.

Jakie są stawki podatku?

Możliwe jest stosowanie kilku stawek jednocześnie. Wybór stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju prowadzonej działalności:

 • 20% od przychodów w przypadku wolnych zawodów, takich jak lekarz, dentysta, weterynarz, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel udzielający korepetycji
 • 17% od przychodów ze świadczenia m.in. usług sprzedaży hurtowej samochodów, usług parkingowych, wydawniczych, fotograficznych itd.
 • 12,5% z najmu, gdy roczne dochody są wyższe niż 100 000 zł
 • 8,5% od przychodów z działalności usługowej, m.in. działalności gastronomicznej w sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej
 • 3% od przychodów m.in. z działalności w zakresie handlu
 • 2% od przychodów ze sprzedaży produktów z własnej uprawy czy hodowli

Jak rozliczać ryczałt?

Obowiązkiem podatnika jest opłacanie podatku w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający. Możliwość kwartalnego rozliczania podatku przysługuje przedsiębiorcom, których dochody nie przekraczają 25 000 euro. O tym fakcie należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia. Warto pamiętać, że w przypadku ryczałtu nie ma możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem lub dzieckiem. Zeznanie roczne należy złożyć do 31 stycznia na formularzu PIT-28.

Podziel się