Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zamierzasz założyć firmę i zastanawiasz się nad wyborem formy opodatkowania? Dowiedz się, czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy się opłaca i kto może się na niego zdecydować. Sprawdź, jakie są stawki ryczałtu i jakich działalności dotyczą. Przeczytaj, jak rozliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak nie wszyscy podatnicy mogą się na nią zdecydować. Możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy m.in. od wysokości przychodów. 

Podstawą opodatkowania jest przychód bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Od przychodu odliczane są natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), a także darowizny oraz ulgi (np. na Internet lub rehabilitację).

Podatnik ma również prawo do przekazania 1% dla organizacji pożytku publicznego, ale nie może skorzystać z tak zwanej ulgi na dziecko oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W rozliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możesz skorzystać z pomocy doświadczonej księgowej.

Dla kogo przeznaczony jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt jest dedykowany mniejszym przedsiębiorcom, mogą go wybrać osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych. Tę formę opodatkowania mogą wybrać podatnicy rozpoczynający własną działalność oraz osoby, których przychody w poprzednim roku nie były większe niż 2 000 000 euro.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej właśnie formie należy złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym lub poprzez wpis w CEIDG. Wspólnicy spółki składają oświadczenia zgodnie z miejscem zamieszkania.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Kto nie może skorzystać z rozliczania w formie ryczałtu?

Są to podatnicy, którzy m.in.:

 • Prowadzą aptekę lub lombard

 • Wykonują wolny zawód inny niż podany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

 • Oferują usługi związane z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych lub części i akcesoriów motoryzacyjnych. 

Ryczałtu nie mogą również zastosować osoby, które w roku podatkowym:

 • Zmieniły formę prowadzenia działalności z samodzielnej na wspólną z małżonkiem lub odwrotnie

 • Samodzielnie prowadziły działalności, ale przekazały prowadzenie małżonkowi, który wcześniej płacił podatek na zasadach ogólnych.

Ryczałt nie jest również przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, które wcześniej wykonywały czynności wchodzące w zakres przyszłej działalności.

Jakie są stawki podatku?

Możliwe jest stosowanie kilku stawek jednocześnie. Wybór stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju prowadzonej działalności:

 • 17% od przychodów w przypadku wolnych zawodów, takich jak: adwokat, notariusz, tłumacz, księgowy, radca prawny, agent ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, biegły rewident czy rzecznik patentowy.  

 • 15% od przychodów ze świadczenia usług m.in. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, licencjonowania, reklamowania, przetwarzania danych, finansowych i ubezpieczeniowych. 

 • 14% ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, specjalistycznego projektowania oraz architektonicznych i inżynierskich.   

 • 12,5% z wynajmu i dzierżawy, gdy roczne dochody są wyższe niż 100 000 zł.

 • 12% ze świadczenia usług m.in. związanych z wydawaniem i doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. 

 • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

 • 8,5% od przychodów z działalności usługowej, m.in. działalności gastronomicznej w sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%. 

 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej. 

 • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu. 

 • 2% od przychodów ze sprzedaży produktów z własnej uprawy czy hodowli przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. 

Jak rozliczać ryczałt?

Obowiązkiem podatnika jest opłacanie podatku w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający. Możliwość kwartalnego rozliczania podatku przysługuje przedsiębiorcom, których dochody nie przekraczają 200 000 euro. O tym fakcie należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia. Warto pamiętać, że w przypadku ryczałtu nie ma możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem lub dzieckiem. Zeznanie roczne należy złożyć do 31 stycznia na formularzu PIT-28.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas