Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Każdy, kto chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, musi wypełnić wniosek CEIDG-1. Dowiedz się, do czego jeszcze przydaje się druk CEIDG-1 i jak go prawidłowo wypełnić.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Za pomocą druku CEIDG-1 można:

  • rozpocząć działalność gospodarczą;
  • zaktualizować dane;
  • zawiesić działalność gospodarczą.

Jeżeli celem naszego wniosku jest założenie działalności gospodarczej, formularz należy wypełnić w sposób podany poniżej:

01 RODZAJ WNIOSKU – zaznacz pozycję numer jeden – Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.

02 MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU – jest to rubryka, która powinna wypełniona zostać przez pracowników urzędu – pozostaw ją pustą.

03 DANE WNIOSKODAWCY – miejsce na dane osobowe wnioskodawcy. W przypadku, jeżeli masz więcej niż jedno obywatelstwo, wymień je wszystkie. Pamiętaj, żeby w punkcie 15. zaznaczyć krzyżykiem Tak, składam oświadczenie. Punkty 03.1 i 03.2 wypełniasz tylko, jeżeli nie posiadasz obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

04 ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY – wpisz swój adres zamieszkania.

05 ADRES ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY – wpisz swój adres zameldowania. Jeżeli nie zaznaczysz w rubryce, że nie posiadasz adresu zameldowania i zostawisz pustą rubrykę, to za adres zameldowania zostanie uznany adres zamieszkania.

06  FIRMA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY – podaj nazwę firmy. Pamiętaj, że zarówno firma, która nie posiada osobowości prawnej, czyli firma prowadzona przez osobę fizyczną, jak i spółka cywilna zawsze muszą mieć w nazwie imię i nazwisko właściciela. W punkcie 06.01 Przewidywana liczba pracujących wpisz liczbę osób, które wykonują pracę przynoszącą dochód, bez względu na formę umowy. W punkcie 06.02 Przewidywana liczba zatrudnionych wpisz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W punkcie 06.03 Rodzaje działalności gospodarczej wpisz 5-znakowy kod określający kategorie działalności gospodarczej. Ujęte one są w PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ustal, jakiego rodzaju będziesz prowadził działalność gospodarczą, wpisz wybrane kody, a w rubryce Przeważający wpisz działalność przeważającą, czyli kod działalności, z której będziesz miał największe wpływy. (Możesz wpisać do 9 rodzajów działalności, które będą wykonywane w ramach jednej firmy.)

07 NAZWA SKRÓCONA FIRMY – niezbędna dla ZUS. Nawet jeżeli nie chcesz jej wykorzystywać w przyszłości, wpisz w tej rubryce swoje imię i nazwisko. Masz do dyspozycji 31 znaków.

08 DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI – możesz wpisać termin złożenia wniosku lub dowolny późniejszy termin.

09 DANE DO KONTAKTU – pozycja nie jest obowiązkowa, ale jeżeli wypełnisz to pole, twoje dane dostępne będą na stronie CEIDG i każdy szukający twojej firmy będzie miał do nich dostęp.

10 GŁÓWNE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – jeżeli adres zamieszkania i adres firmy pokrywają się, możesz zostawić tę rubrykę pustą. Jeżeli firma ma inny adres, wypełnienie jej nie jest obowiązkowe.

11 DODATKOWE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – jeżeli posiadasz dodatkowe oddziały lub punkty sprzedaży, musisz to uwzględnić we wniosku. Do tego służy dodatkowa rubryka. Jeżeli dodatkowych miejsc jest więcej, zaznacz Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej w załączniku CEIDG-MW i skorzystaj z załącznika CEIDG-MW.

12 DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS – dla nowego przedsiębiorcy obowiązek opłacania składek ZUS rozpoczyna się od momentu założenia działalności gospodarczej.

13 DANE DLA POTRZEB KRUS – będzie cię dotyczyć tylko w przypadku, gdy zakładasz działalność poza rolniczą, będąc rolnikiem, i nadal chcesz podlegać ubezpieczeniu KRUS.

14, 15 i 16 nie dotyczy nowych przedsiębiorców.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


17 INFORMACJA DOTYCZĄCA NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH – jeżeli interesuje nas podatek dochodowy od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego ustalany jest na podstawie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

18 i 19 punkt dotyczy formy opodatkowania – OŚWIADCZAM, ŻE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĘ OPŁACAĆ W FORMIE – pamiętaj, że twój wybór będzie wiążący do końca roku podatkowego. Będziesz musiał zadecydować także o sposobie zaliczki – miesięczna, kwartalna lub uproszczona. Różnica tkwi jedynie w częstotliwości opłat.

20 RODZAJ PROWADZONEJ DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ – pamiętaj, że prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe dla podmiotu, którego obrót w zeszłym roku dochodowym przekroczył 2 000 000 euro. Jeżeli samodzielnie prowadzisz księgowość, rubrykę 21. zostawiasz pustą, a rubrykę 22. uzupełniasz zgodnie z tym, gdzie przechowujesz dokumentację. Dobrze jest jednak skorzystać z usług biura rachunkowego.

23, 24 oraz 25 obowiązują szczególne formy prowadzenia działalności.

Punkt 26. jest kontynuacją rubryki 25. i dotyczy spółki cywilnej. Jeżeli potrzebujesz wprowadzić dane więcej niż jednej spółki, niezbędny będzie załącznik CEIDG-SC.

27 INFORMACJA O MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ – uzupełnij, jeżeli posiadasz wspólność majątkową ze swoim małżonkiem.

28 DANE IDENTYFIKACYJNE RACHUNKÓW BANKOWYCH WNIOSKODAWCY – przedstaw informacje na temat kont, które związane są z twoją działalnością gospodarczą. Możesz wpisać swój rachunek osobisty, ale nie musisz.

29 INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH DLA CELÓW PODATKOWYCH LUB UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – pole nie jest obowiązkowe.

30 UDZIELIŁEM PEŁNOMOCNICTWA DO PROWADZENIA MOICH SPRAW – to pole również nie jest obowiązkowe.

31 DOŁĄCZAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY – umieść informację o rodzajach i liczbie załączników. Uzupełnij datę i miejsce złożenia wniosku. Możesz podpisać się osobiście, może to również zrobić twój pełnomocnik.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz dokonać jakichkolwiek zmian, masz 7 dni od powstania zmiany na zaktualizowanie danych. Na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za poprawność treści wpisu. Aktualizacja wniosku i ponowne jego złożenie dotyczy szczególnie osób, które dopiero zakładają działalność. W momencie rejestracji często nie wiedzą jeszcze, kto będzie prowadził ich dokumentacje rachunkową, a także nie mają jeszcze konta bankowego. Te informacje, a także wszelkie inne zmiany należy zgłosić i ponownie złożyć wniosek.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas