Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce jawnej

Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce jawnej

Chcesz rozpocząć własną działalność w formie spółki? Dowiedz się, czym charakteryzuje się spółka jawna. Sprawdź, co koniecznie musisz wiedzieć i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dowiedz się więcej na temat wspólników, majątku i kapitału spółki, a także o składkach ZUS. Przeczytaj o formach opodatkowania spółki jawnej i przekonaj się, jaką księgowość wybrać.

Strony www Strony www

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna jest to spółka, która należy do spółek prawa handlowego i wśród nich jest spółką uznawaną za najprostszą. Jej funkcjonowanie jest regulowane przez Kodeks spółek handlowych.

Warto pamiętać, że obowiązkiem przyszłego przedsiębiorcy jest wpisanie spółki jawnej do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Na uzyskanie wniosku czeka się zwykle od dwóch tygodni do miesiąca. Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat spółki jawnej i rozwiej swoje wątpliwości:

Czy spółka jawna jest osobą prawną?

Tak, spółka jawna posiada tak zwaną podmiotowość prawną, dlatego to właśnie ona, a nie jej wspólnicy, jest podmiotem praw i obowiązków oraz stroną w postępowaniu sądowym czy administracyjnym.     

Czy wspólnik spółki jawnej jest przedsiębiorcą?

Nie, przedsiębiorcą jest spółka jawna, nie jej wspólnicy. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy nie podlegają oskładkowaniu.

Czy spółka jawna może być jednoosobowa?

Nie, ponieważ do powstania spółki jawnej potrzebne są przynajmniej dwie osoby, czyli wspólnicy.

Czy wspólnik spółki jawnej może być jej pracownikiem?

I tak, i nie, ponieważ zgodnie z Kodeksem obowiązkiem wspólnika jest reprezentowanie oraz prowadzenie spraw spółki, za które dostaje on wynagrodzenie w postaci udziałów w zysku. Inaczej sprawa wygląda, jeśli wspólnik wykonuje inne dodatkowe zadania, np. jest kierowcą albo księgowym. Oznacza to, że może on współpracować na przykład na podstawie umowy o pracę i pobierać dodatkowe wynagrodzenie za czynności, które nie należą do zakresu działalności spółki.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Co warto wiedzieć o spółce jawnej?

Umowa spółki jawnej

To jak wygląda umowa spółki jawnej, jej forma i skomplikowanie zależą od charakteru i skali przedsięwzięcia. Najważniejsze elementy, jakie powinny się w niej znaleźć, to informacje na temat nazwy, wspólników, siedziby, wnoszonych wkładów, przedmiotu działalności oraz czasu trwania spółki. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. W przypadku gdy do spółki wnoszone są wkłady, które wymagają podpisu poświadczonego notarialnie, wówczas niezbędna jest pomoc notariusza.

Wspólnicy spółki jawnej

Spółkę jawną tworzą wspólnicy, mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Każdy ze wspólników jest odpowiedzialny swoim całym majątkiem, wnosi wkład do spółki oraz dostaje możliwość reprezentowania spraw spółki. Sam również wybiera najlepszy dla niego sposób opodatkowania.

Odpowiedzialność spółki jawnej

Każdy ze wspólników jest odpowiedzialny swoim całym majątkiem.

Majątek spółki jawnej

Majątkiem spółki jawnej są wkłady wniesione przez wspólników, które uznaje się za równe, dlatego każdemu ze wspólników przysługuje prawo do równego udziału w zyskach i stratach. Wkłady mogą być wniesione zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Wspólnik ma prawo do zlecenia podziału oraz wypłaty zysków z nastaniem końca roku obrotowego.

Kapitał spółki jawnej

Nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego.

Składki ZUS

Wspólnicy spółki są zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie ma przymusu opłacania ubezpieczenia chorobowego, które daje prawo do uzyskania zwolnienia L4. W sytuacji gdy wspólnik poza prowadzeniem spółki jawnej jest również zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie, wówczas nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, a jedynie zdrowotne. W przypadku spółki jawnej nie ma możliwości skorzystania z „Małego ZUS-u”.

Jakie są formy opodatkowania spółki jawnej?

Spółka jawna nie jest opodatkowana, natomiast podatnikiem są wspólnicy spółki, ich obowiązkiem jest opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych – mogą być to podatek proporcjonalny do przychodów albo liniowy.

Jaką księgowość wybrać?

Do wyboru jest książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany albo pełna księgowość. Ostatni sposób rozliczania jest obowiązkowy, gdy przychody netto spółki przekraczają 2 miliony euro lub wspólnikiem jest osoba prawna.

Dla kogo najlepsza będzie spółka jawna?

Spółka jawna jest przeznaczona dla osób, którym zależy na zawieraniu umów lub zaciąganiu kredytów w imieniu spółki, ponieważ posiada ona osobowości prawną. Poza tym charakteryzują ją łatwość i niskie koszty założenia i prowadzenia, a umowa spółki nie wymaga formy aktu notarialnego. Jeśli zależy ci na prowadzeniu uproszczonej księgowości, pomyśl właśnie o wyborze spółki jawnej.

To również najlepsza opcja dla tych, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Przy zakładaniu spółki jawnej nie jest też określony minimalny wkład, co dla wielu osób jest istotne. Jeśli zdecydujesz się na wybór spółki jawnej, musisz pamiętać, że wspólnicy są odpowiedzialni całym swoim majątkiem.

Przeczytaj, jak zarejestrować działalność.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas