Kto musi płacić VAT, a kto może być zwolniony?

Kto musi płacić VAT, a kto może być zwolniony?

Rozpoczynasz własną działalność i zastanawiasz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT? Dowiedz się, kto ma obowiązek płacenia podatku VAT i gdzie musi dokonać zgłoszenia. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia i co warto wiedzieć o zwolnieniu podmiotowym. Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości.

Strony www Strony www

Przedsiębiorca – płatnik VAT czy nie?

Ogólnie przyjmuje się, że każdy, kto rozpoczyna własną działalność, zanim wykona pierwszą czynność podlegającą opodatkowaniu, musi dokonać rejestracji w wybranym urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. W tym celu powinien wypełnić druk VAT-R. Przedsiębiorca zostaje wówczas zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Do jego obowiązków należy umieszczanie numeru identyfikacji podatkowej, czyli numeru NIP na fakturach.

Sama rejestracja dla celów VAT nic nie kosztuje, ale w przypadku złożenia wniosku potwierdzającego, trzeba ponieść koszty opłaty skarbowej, która wynosi 170 zł. Wybór urzędu skarbowego nie jest przypadkowy, ponieważ zgłoszenie należy złożyć do urzędu ze względu na:

  • adres siedziby – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej
  • miejsce zamieszkania – dotyczy osób fizycznych
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy podmiotów, które nie mają siedziby na terenie kraju, ale mają stałe miejsce prowadzenia działalności

Osoby bez stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie kraju, a także niemające w Polsce siedziby działalności, powinny zgłosić się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Kto może zostać zwolniony od podatku VAT?

Od podatku od towarów i usług zwolnieni są podatnicy:

  • których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie była wyższa niż 200 000 zł (przy czym należy pamiętać, że do wartości sprzedaży nie są wliczane: kwota podatku, odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług zwolnionych od podatku, towary zaliczane do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których dotyczy amortyzacja) – jest to zwolnienie podmiotowe
  • którzy dopiero rozpoczynają wykonywanie czynności, które są opodatkowane w czasie trwania roku podatkowego – pod warunkiem, że prognozowana wartość sprzedaży nie będzie wyższa niż 200 000 zł
  • którzy zajmują się jedynie czynnościami zwolnionymi od podatku VAT (czynności te można sprawdzić w Ustawie o podatku od towarów i usług) – nie ma tu znaczenia wartość sprzedaży; jest to zwolnienie przedmiotowe.

Kiedy należy płacić VAT?

Podatnicy, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT podmiotowego to podatnicy, którzy:

  • zajmują się wykonywaniem dostaw: towarów wskazanych w załączniku nr 12 Ustawy o VAT (są to m.in. niektóre wyroby jubilerskie, monety, sztućce); towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (wyjątkiem są energia elektryczna, wyroby tytoniowe oraz samochody osobowe); budynków, budowli, terenów budowlanych, nowych środków transportu.
  • świadczą usługi prawnicze, jubilerskie, doradcze (wyjątkiem jest doradztwo rolnicze z zakresu uprawy roślin, chowu zwierząt oraz sporządzania planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa)
  • nie mają siedziby na terenie kraju – sprawdź, czy lepiej założyć działalność w Polsce czy za granicą

Co warto wiedzieć o zwolnieniu podmiotowym?

Gdy podatnik przekroczy limit kwoty 200 000 zł, wówczas każda kolejna sprzedaż będzie opodatkowana. Wiąże się to z koniecznością rejestracji w kolejnym roku podatkowym jako podatnik VAT czynny.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, nie musisz składać deklaracji, ani prowadzić dodatkowej ewidencji VAT – wystarczy prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Warto pamiętać, że nie wszyscy podatnicy muszą korzystać ze zwolnienia z VAT. Jeśli twoje obroty są niskie i chcesz zrezygnować ze zwolnienia, musisz zgłosić się do naczelnika US. Osoby rozpoczynające działalność, muszą zawiadomić urząd jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności.

Utrata lub rezygnacja ze zwolnienia nie oznacza, że nie masz prawa ponownie skorzystać ze zwolnienia, jednak możesz to zrobić nie wcześniej niż po upływie roku.

Źródło: biznes.gov.pl

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter