Składki ZUS – początkujący przedsiębiorca

Składki ZUS – początkujący przedsiębiorca

Jeżeli planujesz założenie przedsiębiorstwa, a twoja działalność jest pozarolnicza, będziesz podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, ale ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe należą do ubezpieczeń, które trzeba wykupić.  Sprawdź, jak wygląda opłacanie składek ZUS i jakie składki ZUS jesteś zobowiązany płacić jako początkujący przedsiębiorca.

Strony www Strony www

Zgłoszenie do ZUS

Założenie działalności gospodarczej osoba fizyczna zgłasza poprzez złożenie formularza CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten wraz z kopią wpisu dostarczony zostaje do ZUS. Na podstawie danych w nim zawartych ZUS sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika.

To, co przedsiębiorca musi zrobić samodzielnie to zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego. Aby dokonać zgłoszenia należy skorzystać z formularza:

  • ZUS ZUA – przedsiębiorca podlegający  ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczeniom społecznym;

  • ZUS ZZA – przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia do ubezpieczeń dokonać należy w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Ulgi w płaceniu składek ZUS

Osoby, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, przez okres 24 miesięcy mają prawo do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to jednak również, że świadczenia wypłacane z tytułu tych składek będą też najniższe.

Z preferencyjnych warunków opłacania składek nie mogą korzystać:

  • artyści oraz twórcy;

  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej;

  • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o;

  • przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z preferencyjnych stawek, musi zadeklarować, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności nie prowadził innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Wysokość składek

Dla nowych działalności gospodarczych wysokość składki ZUS to 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W przypadku normalnych składek jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Pamiętaj, aby jak najdłużej korzystać z preferencyjnych składek ZUS, dobrze jest zarejestrować działalność gospodarczą drugiego dnia danego miesiąca – okres 24 miesięcy liczony wtedy będzie od kolejnego pierwszego dnia miesiąca. Zawsze warto skorzystać z usług biura rachunkowego.

Opłacenie składek ZUS

Przy pomocy deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA przedsiębiorca wykazuje składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Deklaracja ta powinna być złożona do 5, 15 lub 20 dnia bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności).

Jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca opłaci składki ZUS jednym przelewem na indywidualny numer składkowy – numer rachunku dotrze do rąk przedsiębiorcy listem poleconym z ZUS. Wcześniej, aby opłacić zobowiązania, trzeba było dokonać przelewu na trzy rachunki – oddzielnie na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP – teraz wystarczy jeden przelew.

Na przelewie wystarczy wpisać tylko indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS. Wcześniej potrzebne były wszystkie dane identyfikacyjne takie jak numer NIP, numer REGON oraz numer składki.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter