Wczasy pod gruszą – kto może skorzystać?

Wczasy pod gruszą – kto może skorzystać?

Pieniądze, które wypłacane są w ramach wczasów pod gruszą, umożliwiają pracownikowi organizację wakacyjnego wypoczynku. Dodatkowe środki sprawią, że będziesz mógł w pełni cieszyć się urlopem. Sprawdź, w jakich sytuacjach przysługuje Ci dofinansowanie, od czego zależy jego wysokość i jak można uzyskać specjalne fundusze. Dowiedz się, czym różni się świadczenie urlopowe od wakacji pod gruszą.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Dla kogo są wczasy pod gruszą?

Pieniądze na wczasy pod gruszą pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Założenie ZFŚP jest obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia minimum 50 pracowników w przeliczeniu na cały etat. Na wniosek zakładowej organizacji związkowej taki fundusz może także otworzyć firma, która zatrudnia mniej pracowników. Zakłady budżetowe i jednostki samorządowe zakładają ZFŚP bez względu na liczbę pracowników.

O przyznaniu środków decyduje pracodawca. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skorzystaj z usług biura rachunkowego. Do korzystania z pieniędzy z puli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają prawo:

  • pracownicy wraz z rodziną;

  • byli pracownicy i ich rodziny – emeryci i renciści;

  • osoby, którym w regulaminie zakładu pracy przyznano prawo do świadczeń.

O wypłatę dofinansowania występuje się, składając odpowiednie dokumenty do pracodawcy. Wniosek o wczasy pod gruszą powinien być uzupełniony o zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej pracownika. Decyzję o przyznaniu świadczenia zatrudniający podejmuje na podstawie kilku kryteriów: sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest pobranie urlopu na okres co najmniej 14 dni kalendarzowych. Wczasy pod gruszą przyznawane są niezależnie od formy wypoczynku. Możemy wyjechać gdzieś na urlop, ale możemy także zostać w domu i dodatkowe pieniądze przeznaczyć na inne cele – nikt nie będzie nas z tego rozliczał. Czy urlop weźmiemy w okresie wakacyjnym, czy też w innej porze roku również jest bez znaczenia. Sprawdź również, komu przysługuje urlop wypoczynkowy.

wczasy

Ile wynoszą wczasy pod gruszą?

Przepisy nie podają minimalnej i maksymalnej kwoty, jaką pracownicy mogą otrzymać w ramach wczasów pod gruszą. Decyzję podejmuje pracodawca po przeanalizowaniu sytuacji życiowej pracownika. Na otrzymanie świadczenia nie wpływa staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko. Niedopuszczalne jest również wypłacanie wszystkim zatrudnionym takiej samej kwoty dofinansowania.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

To czy pracownik dostanie pieniądze przed, czy po urlopie uzależnione jest od zapisu w regulaminie ZFŚP. Zazwyczaj jednak środki są przelewane na konto pracownika przed udaniem się na zasłużone wolne.

Czym różni się świadczenie urlopowe od wczasów pod gruszą?

Kiedy firma ma niewystarczającą liczbę pracowników i nie ma Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, może wypłacać świadczenia urlopowe. Czym różni się ono od wczasów pod gruszą? Tego rodzaju alternatywa:

  • nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne – jest to przychód dla pracownika i koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy;

  • nie może przewyższyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia;

  • jego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy;

  • należy się także pracownikom młodocianym – niezależnie od wymiaru czasu pracy, w pełni przewidzianej wysokości.

Pracownik ma prawo do wypłaty świadczenia urlopowego od każdego pracodawcy, u którego jest zatrudniony na umowę o pracę.

Bez względu na to, czy skorzystasz ze świadczenia urlopowego, czy wczasów pod gruszą, to sprawdź, jak dobrze wykorzystać urlop, żeby wypocząć.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter