Wczasy pod gruszą – kto może skorzystać?

Wczasy pod gruszą – kto może skorzystać?

Pieniądze, które wypłacane są w ramach wczasów pod gruszą, umożliwiają pracownikowi organizację wakacyjnego wypoczynku. Dodatkowe środki sprawią, że będziesz mógł w pełni cieszyć się urlopem. Sprawdź, w jakich sytuacjach przysługuje ci dofinansowanie, od czego zależy jego wysokość i jak można uzyskać specjalne fundusze. Dowiedz się, czym różni się świadczenie urlopowe od wczasów pod gruszą.

Dla kogo są wczasy pod gruszą?

Pieniądze na wczasy pod gruszą pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Założenie ZFŚP jest obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia minimum 50 pracowników w przeliczeniu na cały etat. Na wniosek zakładowej organizacji związkowej taki fundusz może także otworzyć firma, która zatrudnia minimum 20 pracowników. Zakłady budżetowe i jednostki samorządowe zakładają ZFŚP bez względu na liczbę pracowników.

O przyznaniu środków decyduje pracodawca.Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skorzystaj z usług biura rachunkowego. Podstawowe kryterium dofinansowania to wysokość dochodów pracownika i jego rodziny. Staż pracy, kwalifikacje czy stanowisko nie mają wpływu na przyznane środki. Do korzystania z pieniędzy z puli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają prawo:

  • pracownicy wraz z rodziną;
  • byli pracownicy i ich rodziny – emeryci i renciści;
  • osoby, którym w regulaminie zakładu pracy przyznano  prawo do świadczeń.

O wypłatę dofinansowania występuje się składając wniosek urlopowy. Wniosek o wczasy pod gruszą powinien w załączniku zawierać zeznanie podatkowe. Każdy pracodawcy może opracować swój własny wzór wniosku.

Minimalny wymiar urlopu powinien wynosić 14 dni kalendarzowych. Wczasy pod gruszą przyznawane są niezależnie od formy wypoczynku. Możemy wyjechać gdzieś na urlop, ale możemy także zostać w domu i dodatkowe pieniądze przeznaczyć na inne cele – nikt nie będzie nas z tego rozliczał. Czy urlop weźmiemy w okresie wakacyjnym czy też w innej porze roku również jest bez znaczenia. Sprawdź, komu przysługuje urlop wypoczynkowy.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą?

Im większe zarobki, tym dofinansowanie będzie mniejsze. Środki finansowe mają wspomóc głównie osoby, które tego wsparcia najbardziej potrzebują. Przyznawane są one raz do roku. Niezależnie czy wykorzystujemy urlop bieżący, czy zaległy. Wysokość odpisu podstawowego na Fundusz jest stała. Wynosi ona w 2018 roku 1185,66 zł w przeliczeniu na pełen etat.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


To czy pracownik dostanie pieniądze przed, czy po urlopie uzależnione jest od zapisu w regulaminie ZFŚP. Zazwyczaj jednak środki są przelewane na konto pracownika przed urlopem.

Czym różni się świadczenie urlopowe od wczasów pod gruszą?

Kiedy firma ma niewystarczającą liczbę pracowników i nie ma Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, może wypłacać świadczenia urlopowe. Świadczenie urlopowe:

  • nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne – jest to przychód dla pracownika i koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy;
  • nie może przewyższyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia;
  • jego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy;
  • należy się także pracownikom młodocianym – niezależnie od wymiaru czasu pracy, w pełni przewidzianej wysokości.

Pracownik ma prawo do wypłaty świadczenia urlopowego od każdego pracodawcy, u którego jest zatrudniony na umowę o pracę.

Podziel się