Czym jest perswazja językowa?

Czym jest perswazja językowa?

Z perswazją spotykamy się na co dzień. Jest obecna zarówno w kontaktach z innymi ludźmi, jak i przekazach reklamowych, które otaczają nas z każdej strony. Siła perswazji jest chętnie wykorzystywana w biznesie, a jednym ze stosowanych środków są środki językowe. Dowiedz się, czym jest język perswazji. Przeczytaj, jak można zastosować perswazję językową w praktyce.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Jakie są rodzaje perswazji?

Perswazja jest metodą wywierania wpływu na ludzi. W tym celu wykorzystuje się różne środki, m.in. środki językowe, gestykulację, mimikę, intonację. Sztuka perswazji pozwala osiągnąć zamierzone cele w biznesie, przekonać do swoich racji, nakłonić do przyjęcia określonej postawy i w ten sposób przyciągnąć klientów i osiągnąć sukces.

Można wyróżnić trzy rodzaje perswazji:

  • perswazję przekonującą – która ma potwierdzić przedstawiane poglądy

  • perswazję nakłaniającą – dzięki której zdobywamy nowych zwolenników

  • perswazję pobudzającą – która zachęca do konkretnego działania

Aby nasze działania były skuteczne, nie możemy zapomnieć o podstawowych technikach perswazji, które dotyczą umiejętności posługiwania się językiem, mową ciała, zdolnością do empatii. Równie ważna jest zdolność do odczytywania potrzeb odbiorcy. Na podstawie takiej analizy będziemy w stanie przedstawić takie korzyści, które skłonią drugą stronę do poparcia naszego stanowiska.

Możemy odwoływać się do:

  • rozumu – przedstawiać wiarygodne argumenty

  • uczuć – wzbudzać konkretne emocje

  • wartości – powoływać się na zasady czy autorytety

Należy również wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak wiek odbiorcy, wykształcenie czy okoliczności.

Czym jest język perswazji?

Zgodnie z podaną wcześniej definicją w perswazji posługujemy się różnego rodzaju środkami, jednak podstawowym środkiem jest właśnie język. Jak twierdzą eksperci z firm szkoleniowych, wykorzystywanie rozmaitych środków językowych jest naturalną częścią komunikacji w różnych okolicznościach.

W polszczyźnie odnajdziemy wiele określeń, które nazywają działania mające wpływ na odbiorcę, jego uczucia czy zachowania. Możemy nie tylko przekonywać i nakłaniać, ale także polecać, namawiać, sugerować czy nawet kazać, coś zrobić.

Perswazja językowa odbywa się na kilku poziomach – to nie tylko właściwie dobrane słowa i zwroty, ale także formy fleksyjne, słowotwórcze, składniowe, a także odpowiedni akcent i intonacja.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Jak zastosować perswazję językową?

W polszczyźnie mamy wiele słów i form gramatycznych, które pełnią funkcję impresyjną. Jednym z przykładów perswazji językowej jest stosowanie czasowników modalnych takich jak „powinieneś, pragniesz”, predykatów, np. „trzeba, wiadomo”, używanie trybu rozkazującego czy pytań retorycznych.

Kolejnym sposobem jest kreowanie rzeczywistości poprzez stosowanie liczby mnogiej, np. „my, Polacy; my, kobiety” i przypisywanie tej grupie pozytywnych cech. „Oni”, czyli nasi przeciwnicy, stawiani są oczywiście w złym świetle.

Możemy wywołać w odbiorcy konkretną postawę poprzez wskazywanie mu gotowych rozwiązań. Rozwiązania te przedstawiamy jako jedyne słuszne, np. „każdy, by tak zrobił”.

Innym przykładem językowej perswazji jest odwoływanie się do uczuć odbiorcy i ogólnie przyjętych wartości. By podkreślić moc wypowiedzi, stosuje się bezpośrednie zwroty do rozmówcy, by wyobraził sobie lub poczuł to, o czym mówimy.

Zastosowana perswazja musi być skuteczna, nie możemy jednak zapomnieć o moralności. Działamy na podświadomość drugiej strony, więc niedozwolone jest używanie nieuczciwych środków, ponieważ możemy przekroczyć cienką granicę, która dzieli perswazję od manipulacji.

Przeczytaj, jak odróżnić perswazję od manipulacji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas