Jak założyć firmę transportową?

Jak założyć firmę transportową?

Chcesz rozpocząć własny biznes? Pomyśl o usługach transportowych. Sprawdź, o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem działalności i jak założyć firmę krok po kroku. Przeczytaj artykuł i poznaj niezbędne formalności, jakie czekają na przyszłych przedsiębiorców. Dowiedz się, gdzie i jakie dokumenty musisz złożyć, by uzyskać niezbędne zezwolenia i licencje.  

Jak zacząć firmę transportową? Pomysł i analiza

Zanim rozpoczniesz załatwianie formalności, dobrze przemyśl decyzję. Zastanów się, jakie dokładnie usługi chcesz oferować, jakie towary chcesz przewozić itd. Kolejny ważny krok to wybór formy prowadzenia działalności. Możesz wybrać jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółki handlowe.

Warto przeanalizować też sytuację na rynku i rozeznać się w konkurencji. By podjąć właściwe działania, musisz poznać słabe i mocne strony konkurencyjnych firm. Kolejna kwestia to znalezienie partnerów do prowadzenia działalności, czyli dostawców paliwa czy firm serwisowych.

Bardzo ważną kwestią jest również źródło finansowania. Pieniądze są niezbędne do uzyskania licencji czy zakupu pojazdów. Możesz wykorzystać swoje oszczędności, wziąć kredyt w banku lub postarać się o dotacje. Do rozpoczęcia działalności potrzebny jest również dobry plan działania. Przeczytaj, jak napisać dobry biznesplan.

Jak założyć firmę transportową? Rejestracja w CEiDG

Aby założyć firmę, trzeba spełnić kilka warunków. Nie można być karanym, poza tym przedsiębiorca powinien mieć stałą siedzibę, posiadać certyfikat kompetencji zawodowych oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Niezbędnym warunkiem jest także posiadanie zdolności finansowej do prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że w przypadku transportu rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów, których masa nie przekracza 3,5 t, nie są wymagane zezwolenia i licencje.

Do rejestracji w CEiDG niezbędny będzie numer PKD działalności gospodarczej wraz z podklasą, która może obejmować przewóz dłużyc, inwentarza żywego, towarów schłodzonych, ciężkich, samochodów lub odpadów.

Jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć na wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek możesz złożyć online, osobiście, przez telefon lub listownie. Dowiedz się, jak zarejestrować firmę.

Zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych  

Taki certyfikat jest potwierdzeniem posiadania potrzebnych kwalifikacji i wiedzy, które są wymagane do rozpoczęcia działalności związanej z transportem drogowym. Wniosek o wydanie certyfikatu możesz złożyć do Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli starasz się również o certyfikat na przewóz osób, musisz złożyć dwa oddzielne wnioski.

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu. Warunkiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów, których program obejmuje wymagane zagadnienia. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informacje o dacie egzaminu. Jeżeli nie zdasz egzaminu, możesz skorzystać z podania o egzamin poprawkowy, który wiąże się z opłaceniem 500 zł.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Niezbędne zezwolenie

Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie krajowego lub międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób, potrzebne będzie ci zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Takie zezwolenie jest wydawane przez starostę lub prezydenta miasta. Wniosek o zezwolenie możesz złożyć na piśmie lub online.

Do uzyskania zezwolenia, poza wnioskiem, niezbędne jest złożenie innych dokumentów, m.in.: oświadczenia osoby zarządzającej, certyfikatu kompetencji zawodowych, dokumentu potwierdzającego zdolność finansową, oświadczenia o niekaralności oraz dowodu uiszczenia opłaty.

Po rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia, przedsiębiorca zgłasza wykaz pojazdów i dołącza niezbędne informacje, takie jak marka, typ, przeznaczenie, numer rejestracyjny.

Jeśli posiadasz już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, a chcesz prowadzić usługi transportu międzynarodowego, musisz uzyskać licencję. W tym celu należy złożyć dokumenty do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podziel się