Czym jest spółka komandytowa i jak ją założyć?

Czym jest spółka komandytowa i jak ją założyć?

Masz w planach założenie spółki? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym charakteryzuje się spółka komandytowa i jakie warunki należy spełnić, by ją założyć. Poznaj podstawowe informacje na temat umowy, wspólników, majątku oraz potrzebnego kapitału do rozpoczęcia działalności spółki. Sprawdź, jakie są formy opodatkowania spółki komandytowej i jaką księgowość musi prowadzić. Przeczytaj, ile kosztuje założenie spółki komandytowej.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa, podobnie jak spółki jawna, partnerska czy komandytowo-akcyjna, jest spółką osobową. Zajmuje się prowadzeniem przedsiębiorstwa pod własną firmą, a wyróżnia ją to, że tworzona jest przez dwóch wspólników określanych jako komplementariusze i komandytariusze.

Co warto wiedzieć o spółce komandytowej?

Umowa spółki komandytowej

Najważniejszą zasadą przy sporządzeniu umowy spółki komandytowej jest to, że powinna mieć ona formę aktu notarialnego, więc niezbędne będzie skorzystanie z usług notariusza. W umowie powinny zostać zawarte informacje na temat firmy i siedziby spółki, wkładów wnoszonych przez wspólników, wysokości sumy komandytowej, przedmiotu oraz czasu trwania spółki.

Wspólnicy spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki bez osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. Wspólnikami są przynajmniej dwie osoby, które tworzą spółkę, przy czym jedna z nich to komandytariusz, a druga komplementariusz.

Odpowiedzialność spółki komandytowej

Zadaniem komandytariusza jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie do sumy komandytowej, komplementariusz natomiast odpowiada już całym majątkiem, a także zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem.

Majątek spółki komandytowej

Majątkiem spółki komandytowej jest mienie wniesione jako wkład lub nabyte podczas trwania spółki. Należy wziąć pod uwagę, że w sytuacji gdy komandytariusz wniesie do spółki wkład, który przewyższy tak zwaną sumę komandytową, wówczas nie jest odpowiedzialny za zobowiązania w stosunku do wierzycieli. Przyjmuje się, że zysk poniesiony przez spółkę jest dzielony między wspólnikami, ale szczegółowe zasady podziału powinny zostać zapisane w umowie.

Kapitał spółki komandytowej

Wniesienie kapitału zakładowego nie jest konieczne.

Składki ZUS

Wspólnicy w spółce komandytowej mają obowiązek opłacać takie same składki ZUS jak osoby, które powadzą jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym należy zwrócić uwagę na istotną różnicę. Wspólnik w spółce komandytowej w odróżnieniu od osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie może skorzystać z „Małego ZUS-u”.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Jakie są formy opodatkowania spółki komandytowej?

Spółka nie płaci podatku od dochodów, natomiast obowiązkiem każdego wspólnika jest opłacanie podatku dochodowego – może to być podatek dochodowy od osób fizycznych bądź podatek dochodowy od osób prawnych. Dochody wspólnik może opodatkować podatkiem liniowym.

Jaką księgowość może prowadzić spółka komandytowa?

Spółka komandytowa może jedynie prowadzić księgi rachunkowe, czyli musi wybrać pełną księgowość.

Ile kosztuje założenie spółki komandytowej?

Pod uwagę trzeba wziąć opłatę sądową (500 zł) oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł), a także opłaty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych, których wartość zależy od wartości wkładów wniesionych przez wspólników. Jeśli zdecydujesz się założyć spółkę komandytową online, wówczas opłata sądowa wynosi jedynie 250 zł.

Dla kogo najlepsza będzie spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to spółka, którą tworzą dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Oznacza to, że takie rozwiązanie dedykowane jest w szczególności osobom, które chcą aktywnie prowadzić biznes i rozpocząć współpracę z osobami, które zainteresowane są jedynie wniesieniem kapitału do działalności. Warto pamiętać, że komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, natomiast komandytariusz to wspólnik pasywny, którego odpowiedzialność jest ograniczona.

Przeczytaj, jak zarejestrować działalność

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas